Gå til sidens hovedinnhold

Tøff jobb for politiet

Det er tid for årsregnskap. Manglerud-politiet, som har ansvar for våre bydeler, kan fortelle om nesten 8.000 anmeldelser i 2006.

Det er en vesentlig økning fra året før. Men antall anmeldelser er ikke noen entydig indikasjon på hvordan forholdene er på politifronten. Det er heller ikke andelen oppklaringer. Mange anmeldelser kan bety at politiet har en offensiv rettet mot et hyppig fenomen, og én enkelt oppklaring i statistikken kan bety en større sak som har krevd store ressurser.

Da er det mer interessant å gå bak statistikken til Gro Smedsrud og Manglerud politistasjon. Den viser at når stasjonen setter inn ressursene mot en bestemt type kriminalitet, så får en resultater. Politiet meldte om positive effekter av sin aksjon mot problemer knyttet til mai måned, ungdom og rus. Og det siste beviset på en vellykket satsing var da politiet skulle finne en løsning på alle villainnbruddene som herjet bydelene våre i fjor sommer og høst. Fenomenet ble plagsomt, og det begynte å bre seg en utrygghet også blant de som ikke var direkte rammet. Er det vår tur neste gang?

Grundig etterforskningshåndverk ble kombinert med andre tiltak. Gjennom å gå ut i Nordstrands Blad og på folkemøter i nærmiljøet fortalte politiet hva som skulle til for å forebygge nye innbrudd. Og at de var avhengig av tips fra publikum. Politiet fikk resultater av strategien og arbeidet sitt.

Dette krevde ressurser. Det er litt av problemet til en etat som politiet. Offentlige midler deles ut fra år til år. Men i den virkelighet etaten jobber kan en bestemt hendelse eller et bestemt fenomen så og si over natten nesten kreve hele stasjonens opmerksomhet. Samtidig er det alltid negativt å prioritere ned andre ting, også forebyggende. For når en bestemt type straffbare forhold får lav prioritet svekker det folks rettsfølelse. Og uten godt forebyggende arbeid blir det mer å gjøre etterhvert.

Gro Smedsrud og hennes mannskaper ved stasjonen skal ha ros for at de alltid har bedt om og prioritert penger til forebyggende. Det er veldig mange andre presserende politioppgaver som roper på flere ressurser. De som jobber med disse sakene til daglig vet at her gjelder det å ha to tanker i hodet på en gang. For gjennom planmessig og godt gjennomført forebyggende arbeid er det dokumentert at en reduserer uønsket adferd og kriminialitet.

Reklame

Strømsjokket: Kun 2,3 % har den billigste avtaletypen