Gå til sidens hovedinnhold

Total rettsløshet og absolutt makt-fullkommenhet

I denne avis er det i nr. 37 to oppslag som rettferdigjør denne overskriften. Det gjelder restauranten Odeon og et sameie i Torsgate. Begge forhold illustrerer hvor maktesløst enkeltmennesker står overfor institusjoner som bruker alle tillatte midler og litt til for å overkjøre borgere som oppfatter lover og forskrifter som noe mer enn veiledende.

Odeon ligger i Homansbyen. Stedet har gjentatte ganger vært innklaget for urimelig støy til sjenanse for naboer og øvrige beboere i strøket. Dette forholdet presterer Lokalavisen å omtale som om ?Støytrøbbel truer utestedet Odeon?. Virkeligheten oppfattes av mange som det stikk motsatte: Odeon er en trussel for nabolaget. Klagene er legio og har stort sett vunnet gjenklang i BU, men lenger kommer ikke saken. Alt stopper opp fordi man må avvente ny og atter ny klage efter hvert nytt vedtak. Det er jo demokrati, må vite, men for hvem. Er du miljøterrorist, vil du alltid profitere på, hårdnakket, å neglisjere berettigede påbud. Med en slik forhistorie er det vanskelig, for ikke å si komplett uforståelig at ikke BU nå manner seg opp og gjør kort prosess. I stedet velger det på ny unnfallenhet og en ny ørkenvandring.

I Tors gate finnes en lignende sak. Her har et sameie utfordret omgivelsene ved å sette opp søppelstativ uten off. godkjennelse. Her vil heller ikke delinkventen vike. Efter hvert negativt vedtak følger ny søknad, og imens står stativet til skrekk og advarsel selv om rivningsvarsel forlengst er gitt. Også her kan en altså fritt ture frem som om regelverket ikke eksisterer. Vi ser at en kjent SV-politiker intervjues som sannehetsvitne og som den prinsippfaste kvinne hun er, avviser hun hele saken som et internt anliggende mellom to sameier. En slik fortolkning kan altså SV-politikeren bidra med når all viten tilkjennegir at saken er lovlig behandlet og avgjort av kompetent organ. Så prinsippfast kan en altså tillate seg å være når det gjelder å fremme egne interesser.

Ved siden av BU, i Homansby-saken, er to kommunale etater involvert: Næringsetaten og Plan- og bygningsetaten. Det er på tide at begge instanser demonstrerer kompetanse og reagerer og gjør seg fortjent til borgernes respekt. Homansbyen og Tors gate er nok dessverre ikke enkeltstående tilfeller.Tore Wie

Frogner

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene