Tradisjonell industri skal ut av Oslo

Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, har ingen tålmodighet med tradisjonell og råvarebasert industri. – Oslos fremtid er kunnskaps- og kulturbasert næring, sier byråden.

Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke, har ingen tålmodighet med tradisjonell og råvarebasert industri. – Oslos fremtid er kunnskaps- og kulturbasert næring, sier byråden. Foto: FOTO: Vemund Sveen Finstad

Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V) er krystallklar. Tradisjonell- og råvarebasert industri tilhører Oslos fortid, ikke fremtid.

SENTRUM: Huken pukk- og asfaltverk på Grorud vil legges ned. Det lover byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke (V), på tross av at Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) retter fokuset mot Huken pukk- og asfaltverks viktighet for Osloregionen.

– Jeg har gått gjennom rapporten, men vi har et veldig klart mandag fra bystyret om at Huken skal legges ned, og jeg oppfatter det slik at det skal skje så raskt som mulig, sier Bjercke.

Forringer bokvalitet

En nedleggelse av Huken vil ifølge byråden ha økonomiske og praktiske konsekvenser som de er nødt til å ta høyde for.

Av den grunn tar prosessen lang tid, og Bjercke sier han må ha våren til å samle inn tilstrekkelig kunnskap.

– Jeg mener det er helt riktig å legge ned Huken som bystyret har vedtatt. Det ligger nær bebyggelse, nær marka, og det er med på å forringe bomiljøet i området, og dermed byutviklingspotensialet i den delen av Groruddalen, sier han.

Ikke selvberget

Bjercke er overbevist om at Oslo kommune klarer å dekke det massebehovet de har, selv uten Huken.

– Vi kan ikke være selvberget med alt vi trenger av råvarer i en by som Oslo, og det skal vi ikke være heller, sier han.

Bjercke ser ingen argumenter som gjør at han vil omgjøre vedtaket som bystyret har gjort.

– Kontrakten til Oslo Vei AS går ut i 2021, og det har aldri vært noen intensjon om at driften skal fortsette etter det. Spørsmålet er hvor raskt før 2021 vi kan få iverksatt det vedtaket som bystyret har gitt, sier han.

Tradisjonell industri ut

Oslo Veis forslag om å bygge tunnel for å skåne lokalbefolkningen på Ammerud og Grorud for tungtransport er ifølge Bjercke en helt uaktuell problemstilling.

– Det trenger de ikke å bruke mer tid på å utrede. Huken skal nedlegges, og jeg skal gjøre det jeg kan for å iverksette det vedtaket så fort som mulig, og på en riktigst og best mulig måte, sier han.

– Tradisjonell industri og råvarebasert industri tilhører Oslos fortid, mens kunnskaps- og kulturbasert næring tilhører Oslos fremtid, sier Bjercke.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.