*Nettavisen* Nyheter.

Trafikalt hodebry i Holmenkollen

Tre velforeninger, mange bekymringer. Veinettet i gamle Vinderen bydel må oppdateres, mener Holmenkollen, Voksenkollen og Ris vel.

Holmenkollen: På Holmenkollen vels årsmøte uttalte byrådsleder Erling Lae at de tre velforeningene i området med hell kan samarbeide når det gjelder å få en oversikt over de trafikale problemene oppover i Holmenkollen. Manglende fortau på skoleveier, dårlig snømåking og belysning er bare noe av det som bekymrer områdets velforeninger. Store boligutbygginger og økt tilflytting til området uten en parallell oppjustering av veier gjør dagens trafikale situasjon uholdbar, mener de. Holmenkollen, Voksenkollen og Ris vel har alle sine problemområder de jobber aktivt med, og en ting er de såre enige om: Det er på høy tid at noe gjøres med trafikksituasjonen.

- Ikke billigere med tiden

Leder for Holmenkollen vel, Per Balch- Barth, mener dagens situasjon oppover i Holmenkollåsen er uholdbar. Ifølge Balch-Barth er det svært mye å ta tak i, og hele veinettet trenger en opprustning. Hvordan det skal gjøres, mener han er opp til Oslo kommune å finne ut av.
- Men slik det er i dag, fungerer det hele svært dårlig, sier han.
En ny adkomst til toppen, er noe av det Balch- Barth ser på som en nødvendighet.
- Det er nødvendig med enveiskjøring på utfartsdager slik at man slipper den trafikkorken vi ser i dag. Dette vil bidra til at skoleveiene sikres og boligstrøk vernes for gjennomgangstrafikk. I tillegg er det viktig å gjøre noe med alle knutepunktene oppover hvor veien krysser Frognerseterlinjen. Disse fungerer i dag som flaskehalser.
I 1995 gikk Bystyret bort fra rekkefølgebestemmelsen for området. Rekkefølgebestemmelsen skulle sikre samkjøringen av utbygging og infrastruktur.
- Det er foretatt en rekke reguleringer for veien oppover her. Blant annet når det gjelder oppføring av rundkjøringer. Det hjelper imidlertid lite når man ikke bevilger penger til å gjøre de forbedringene som trengs. Kommunen argumenterer med at det blir dyrt å foreta utbedringer, men det blir ikke billigere med tiden, sier Balch- Barth.

Manglende fortau

Dårlig vedlikehold er et stikkord i følge formann i Voksenkollen vel, Eirik Hevrøy. Vellet har opprettet en egen samferdselskomité som skal avdekke behov for vellet.
- Det ville være naturlig at denne komitéen samarbeider med andre lokale velforeninger, sier Hevrøy.
En av bekymringene går på for dårlig vedlikehold av veiene i området. Store utbygginger og smale skoleveier, er en dårlig kombinasjon. Fortau mangler på flere veier.
- I Lillevannsveien er det alt ekspropriert til fortau for lenge siden, noe er påbegynt og ikke ferdigstilt. Andre steder i veien er ingenting gjort.
Også Voksenkollveien byr på utfordringer.
- Her mangler fortau og trafikken med turistbusser er stor. Veien er svingete og uoversiktlig. Her er det hele fire forholdsvis nye byggeprosjekter med cirka 200 barn i området. Det er farlig, sier Hevrøy som også er svært bekymret når det gjelder alternative rømningsveier ved en eventuell katastrofe.
- Her er ikke mange muligheter for utrykningskjøretøy.

Farlige kryss

Daglig leder i Ris vel, Carolyn Dahr, opplever at henvendelsene fra beboerne i området er mange når det gjelder klager på dårlige veier. Hun er veldig positiv til at de tre vellene kan samarbeide om forslag til løsninger.
- Veinettet i Ris Vels området leder jo opp til problemområdene som opptar Voksenkollen og Holmenkollen vel. Ris vel har i flere år påpekt at utbygging av infrastrukturen, deriblant utbedring av veinettet, ikke på noen måte står i forhold til den enorme utbygging i områdene, sier hun.
Kryssene på Vinderen og Slemdal er saker Ris vel stadig jobber med. Frognerseterlinjen krysser veien begge steder og mange barn ferdes der til og fra skolen.
I følge Dahr må også forholdene i Dagaliveien og Dalsveien gjøres noe med.
- Her er mye gjennomgangstrafikk, særlig i rushtiden. Biler svinger av Frognerseterveien, bort Dagaliveien, ned Dalsveien til Stasjonsveien for å unngå kø i krysset ved Slemdal stasjon. I Dalsveien kjører mange med altfor stor fart. Dette er en tettbebygd boligvei og det er meget farlig for barna å krysse veien på vei til skolen. Om vinteren kjører bussen stort sett hele strekningen fra Tråkka til Stasjonsveien på fortauet fordi veien er så smal, sier Dahr.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.