*Nettavisen* Nyheter.

Trafikkarbeid går tregt

TRAILERE: Tungtransport er en del av gatebildet i store deler av Groruddalen. Politikerne fikk før jul status i arbeidet med tungtransport i Groruddalen til orientering. Foto: FOTO: JULIE MESSEL

Beboere i Groruddalen må fortsatt smøre seg med tålmodighet. Tungtransport preger fremdeles både større og mindre veier.

Klikk på bildet for å forstørre.

VEITVET-BEBOER: Tor Kristian Birkeland.

Klikk på bildet for å forstørre.

AKSJONERER: Beboere på Veitvet har tidligere aksjonert for trafikksikkerhet på Veitvet. FOTO: JULIE MESSEL

GRORUDDALEN: Statens vegvesen har ledet arbeidet med prosjektet Tungtransport i Groruddalen i samarbeid medberørte kommunale og statlige etater. Prosjektet ble påbegynt i 2006.

Rett før jul ble bystyret orientert om arbeidet.

30 år

En referansegruppe med representanter fra bydeler, næringsliv og interesseorganisasjoner har fulgt arbeidet.

Det er mer enn 30 år siden forslaget om tungtrafikknett ble lansert for første gang. Mye har endret seg siden.

Utbyggingen av hovedveinettet i regionen har gått side om side med arealtransformasjon av tidligere industriområder.

Særlig områder i indre by er blitt avlastet, og tidligere hovedveier er ombygget til gater med miljøprioritert gjennomkjøring. Arealutviklingen har også bidratt til at Groruddalen i enda sterkere grad er blitt et transport- og handelsmessig tyngdepunkt, skal man tro referansegruppen.

LES OGSÅ: – Riksvei 4 må bli miljøgate

– Skapt for trailere

Dét er også Veitvet-beboer og småbarnsfar Tor Christian Birkelands erfaring.

Han bor på Veitvet og følger daglig til både skole og barnehage. Han mener Veitvetveien er skapt for trailere, biler og gjennomgangstrafikk.

– Min erfaring er at det er en kultur for at dette er en vei for biler. Fotgjengere tas ikke hensyn til. Jeg må følge datteren min til skole hver dag, og ikke før jeg går ut i veibanen ved fotgjengeroverfeltet stopper bilene, sier han. Han er ikke imponert over tungtransportplanen som nylig ble lagt frem.

– Da den endelig kom var den vag og var ikke til vårt beste, sier Birkeland.

Han er imidlertid sikker på at beboernes syn på saken vil ble hørt dersom de står sammen og er tydelige på Veitvet-befolkningenes beste.

– Da tror jeg vi har makt. Veitvet er et sted der mange voksne og barn bor. Det kan ikke fortsettes å preges av en vei bare for trafikk, sier han.

Bystyret tar prosjektarbeidet til orientering.

LES OGSÅ: Togstasjon i Groruddalen pusses opp for én million

Vil ha restriksjoner på småvei

Statens vegvesens arbeidsgruppe har vurdert flere tiltak som kan løse utfordringene knyttet til tungtrafikk, og foreslår en rekke tiltak for kort og mellomlang sikt og ytterligere noen tiltak som vil kreve mer tid for utredning og videre planprosess, både restriksjoner og stimuleringstiltak.

Hensikten er å tydeliggjøre et ønsket kjøremønster for tungtrafikken og samtidig skjerme utsatte boligveier for unødig belastning.

Tiltak som kan gjennomføres på kort og mellomlang sikt er anbefalte kjøreruter for tungtrafikk, restriksjoner i utsatte boligveier, skilting og sjåførinformasjon, døgnhvileplasser, dialog og atferdsregler og støytiltak.

Tiltak som krever utredninger og planprosesser er fremkommelighetstiltak for lastebiler, atkomster til Alnabruterminalen, utvikling av veinettet og miljøsoner/boligsoner.

Videre utredning og gjennomføring av tiltakene vil ligge til den enkelte myndighet. Byrådet vil ta initiativ til å sette i gang dette arbeidet.

LES OGSÅ: Ved Økern: Isblokk knuste frontruta

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.