*Nettavisen* Nyheter.

Trafikken på Røa

Det er fint at Ullern avis Akersposten dekker den pågående debatten om stenging av villaveier på Røa. I debatten bygger det seg opp to skanser, en for å bevare den innførte prøveordningen med stenging av villaveiene, og en som ønsker en slutt på det trafikkaos som nå preger Røa. Det er i den sammenheng trist at avisen tar standpunkt til fordel for den ene av disse skansene i stedet for å forholde seg nøytral.

Avisen tar kraftig feil i sine konklusjoner. Om dette skyldes at dere ikke er bosatt i området, har særinteresser eller stoler på at bydelspolitikerne har gjort et riktig valg vites ikke, men uansett viser dette at forarbeide har vært mangelfullt. Jeg finner derfor behov for et par oppklarende opplysninger.

Som gammel Røa- beboer har jeg fulgt utviklingen i denne saken nøye. Jeg ser at det som startet med et ønske om å trygge skoleveien for barna til den nye Bogstad skole, har utviklet seg til å bli en kamp om å bedre et boligområde. Det er nemlig slik at Oslo kommune gav Samferdselsetaten i oppgave å utrede ulike trafikksikringstiltak før den nye skolen stod ferdig. Etter anbefalinger fra BU, falt valget på bommer mot Griniveien, som igjen ble vedtatt av byrådet. Det var selvfølgelig ikke et spørsmål om å gi noen et bedre bomiljø, men altså trygge skoleveien.

Videre ser jeg at avisen mener at bomiljøet og trafikksikkerheten i området totalt er blitt bedre etter stenging. Da tillater jeg meg og spørre om dere i det hele tatt har vært ute og sett med egne øyne, eller snakket med de som ikke er enig i dette. Spør for eksempel de som bor i Linhusveien, som nesten uten unntak mener det har blitt verre nå. Også folk i Bjerkebakken sier at det nå er blitt et rent "helvete". Eller spør FAU på Bogstad skole, som har vedtatt og sette ut vakter for å trygge overgangen over Linhusveien om morgenen. Eller hva med de som bor i Ankerveien, som nå tar unna mye av den trafikken som normalt ville gått over Røakrysset før køene kom. Jeg har selv stått i krysset Linhusveien/ Sørkedalsveien om morgenen, og det er påfallende mange som velger å svinge opp Sørkedalsveien til venstre.

Jeg kan ikke begripe at det kan være riktig at enkelte områder på Røa skal få det bedre på bekostning av andre. For noen har faktisk fått det mye verre, og det bor barn i disse områdene også. Har ikke disse også rett til et akseptabelt bomiljø? Alle unner nok de i Bjerkebakken et skjermet bomiljø. Men at folk i Sørkedalsveien eller Ankerveien, som har hatt det ille nok fra før, nå skal overta trafikken fra disse områdene er mer enn jeg kan fatte. Er ikke også dette gjennomgangstrafikk?
Det er i denne debatten hevdet at det området som nå er skjermet, ikke skal tåle kjøring fra bilister som ikke hører hjemme i området. Men hva med dem selv da? Hvor kjører disse menneskene når de skal til og fra skole, arbeid, venner, familie, butikken, fritidssysler osv?

Nå får man kalle en spade en spade og ikke gjemme seg bak påstander om at skolebarna til Bogstad skole blir skadelidende dersom man løser trafikksikkerheten på en annen måte. Hva med å tenke kreativt? Det er nemlig ikke bare to løsninger, bommer eller ikke. Hvorfor har ingen tenkt på tiltak som sikrer skoleveien? Hvorfor er det for eksempel ikke satt opp et eneste trafikkskilt om at det er kryssende barn i Linhusveien? Eller innsnevringer og fartsdumper? At slike tiltak ikke er vurdert i forkant skyldes slett arbeid. At dette ikke vurderes i etterkant skyldes det enkle faktum at det er ikke dette det lenger handler om.

Jeg anmoder Ullern avis Akersposten om å gi et balansert bilde av debatten, og avstå fra selv å piske opp stemningen ytterligere ved å ensidig støtte den ene skansen. Skal vi ha tillit til avisen, må dere drive god journalistikk.

Bestefar i Nordengveien

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.