*Nettavisen* Nyheter.

Trafikken under lupen

Statens vegvesen skal lage en egen trafikkanalyse for Alnabru-området. Den vil vise hva vi kan gjøre på kort og lang sikt, sier seksjonsleder Åsa Nes.

ALNABRU: Biltrafikken er i ferd med å kvele Alnabru. Landets verste luftkvalitet og uendelige kødannelser inn mot kjøpesentrene skaper store problemer. Politikere og næringsliv krever handling, men lite skjer. Statens vegvesen innrømmer at situasjonen er bekymringsfull.

Trafikken øker

Derfor har de nå satt igang en analyse av arealer og trafikk i det trafikkbelastede området. Undersøkelsen er klar til sommeren og skal gi et grunnlag til å mene noe om situasjonen.
Lokalavisen Groruddalen har flere ganger omtalt trafikkproblemene på Alnabru. Næringsvirksomheten og trafikken øker mens veistrukturen blir mer og mer underdimensjonert. Statens vegvesen vil foreløpig ikke gi signaler om hvilke tiltak de tror virker best.
Analysen er klar til sommeren og danner et grunnlag for videre arbeid. Vi vil kartlegge trafikkstrømmen og identifisere problemer og utfordringer i transportsystemet, sier hun.
Vegvesenet er godt kjent med de mange innspillene som er kommet om veisystemet på Alnabru. Både nye ramper til E6, broer og kryssløsninger er lansert. Det er ikke gitt at veibygging i seg selv løser problemene, påpeker hun. Det kan bli vel så aktuelt å se på videreutvikling av dagens kryssløsninger til og fra motorveien.
Vi har erfaring med at det er såpass stor etterspørsel etter biltrafikk at du risikerer å flytte køene rundt. Løser du opp én propp, får du en ny et annet sted. Det er det vi må unngå, sier hun.
Det kan bli aktuelt å stenge av visse veier for å avhjelpe kaoset. For vegvesenet er også bekymret over situasjonen. Særlig er det trafikk til bilbaserte kjøpesentra som belaster veisystemet. En årsak til at vegvesenet ikke har igangsatt planlegging er at kommunen har brukt lang tid på å avklare hvorvidt terminalene skulle få bli eller hives ut av Alnabru.
Nå har vi fått denne avklaringen av kommunen. Derfor er kommune, statlige etater og næringsdrivende igang med et planarbeid for hele terminalområdet. Man har høye ambisjoner om å få på plass en reguleringsplan så snart som mulig, men det er utfordrende å finne løsninger. Et nytt kryss på E6 er planmessig og trafikalt utfordrende. Det er liten plass, sier hun.

Nedre Kalbakkvei

Plassmangelen i området gjør at vegvesenet på kort sikt må basere seg på Nedre Kalbakkvei. Veien skal utvides til fire felt sent i år eller i første halvdel av 2008. Målet er bedre fremkommelighet for godstransporten.
Vi har uttalt veldig tydelig at prioritet nummer 1 er tungtrafikken til og fra terminalen. Her er det viktige behov som må tilfredsstilles, sier hun.
Vegvesenet registrerer også de mange utbyggingsplanene i området. IKEA er en av flere store aktører som ønsker mer plass.
Når vi har uttalt oss til disse planinitiativene har vi sagt at vi må tenke oss nøye om. Vi ønsker egentlig å si stopp en halv, og trenger å se på området som en helhet. Nettopp derfor lager vi denne trafikkanalysen. Vi trenger et bedre grunnlag for å uttale oss, sier hun.
Vegvesenet avventer videre planlegging til Oslopakke 3 er vedtatt i Stortinget. Det skjer våren 2008. Nytt veisystem på Alnabru er foreslått utbygd i perioden 2014-2017. Det sees på som avgjørende at Fossumdiagonalen også blir bygd.
Mye av veibyggingen i området ligger langt frem i tid. Det tilsier at man ikke bruker store planleggingsressurser nå før Oslopakke 3 er kommet lenger på sin vei til Stortinget, avrunder Åsa Nes.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag