Gå til sidens hovedinnhold

Trær har liten verdi

Igjen har samme utbygger fjernet store trær før søknadsprosessen har kommet i gang.

SMESTAD: – Vi fryktet at dette ville skje, selv om vi i forbindelse med nabovarsel forutsatte at de ikke tok trærne på tomten. Med én gang de overtok eiendommen, gikk nesten alle trærne ned. Det er snakk om flere store og gamle trær på en flott tomt, sier nabo til tomten som skal bygges ut i Slyngveien, Are Gauslaa.

Omgår bestemmelser

Trosterudtunet, som er eid av Neptune Properties, er store på eplehageutbygging i Oslo vest. Selskapet har flere ganger blitt kritisert for fjerning av store mengder større trær på nykjøpte tomter, før de setter i gang søkeprosessen i byggesaker. Dermed omgås bestemmelsene i småhusplanen, hvor vegetasjonen skal tegnes inn i utomhusplanen.

Dette gjøres for at det skal være mulig å ivareta større trær. Disse skal det så tas hensyn til ifølge bestemmelsene i småhusplanen, som er gjeldende regulering for småhusområder i ytre by.

Les også: Rasering i Arnebråtveien

Planlagt

– Dette var planlagt fra første stund. Da vi ba om utomhusplan i forbindelse med nabovarselet, kom dette uten at disse trærne var tegnet inn på tomten. Planen var datert 14 dager før trærne ble hugget. Det viser at man her bevisst har søkt å omgå reguleringsbestemmelsene i småhusplanen, sier Gauslaa.

Anmeldt for miljøkriminalitet

Tiltakshaver Trosterudtunet ble i fjor politianmeldt av Plan- og bygningsetaten for miljøkriminalitet etter å ha bedrevet flathogst på en større tomt i Heggelibakken. Det er svært sjelden etaten går til anmeldelse av slike forhold, men dette ble ansett som svært grovt. Politiet henla denne saken.

– Vi har varslet PBE om det som har skjedd i Slyngveien og jeg oppfatter at etaten er fortvilet over det som skjer, men de mener at de ikke har hjemmel til å stoppe det. Som naboer mister vi den naturlige skjermingen mellom tomtene som trærne ga. I stedet ønsker utbygger å bygge 8 boliger fordelt på fire hus i to etasjer tett opp til tomtegrensene, med flate tak hvor takterrassen i prinsippet vil utgjøre en tredje etasje. Det er et fremmedelement i vårt område, sier Gauslaa.

Flere naboer har levert protester til byggeprosjektet.

Les også: Utbygger: - Stygge, gamle trær

Vi er i vår fulle rett

Neptune Properties er ikke redd for omdømmesvikt selv om naboer og plan- og bygningsetaten fordømmer vegetasjonsrasering.

– Vi er opptatt av å slippe lys og luft til eiendommen. Det er det folk vil ha. Vi gjør ikke noe galt. Vi er i vår fulle rett til å felle trær på egen eiendom, sier daglig leder i Neptune Properties, Lasse Røsnes.

– Plan- og bygningsetaten har tidligere anmeldt selskapet til politiet for miljøkriminalitet i forbindelse med hogsten i Heggelibakken, hvor etaten skriver at dette sannsynligvis har et økonomisk motiv for å oppnå høyere utnyttelse.

– Vi ble etterforsket av økokrim og det ble konkludert med at intet straffbart forhold hadde funnet sted, sier Røsnes.

Sol og luft

– Når dere hugger trærne før søkeprosessen starter i en byggesak, er det for å omgå bestemmelser i småhusplanen? Småhusplanen har blant annet et eget punkt om at ny bebyggelse skal plasseres slik at større trær kan beholdes og at trærne skal inngå utbyggers utomhusplan.

– Vi er som sagt i vår fulle rett til å hugge trærne. Det finnes ingen hjemmel for å nekte dette. Vi er bare opptatt av at kjøperne får den sol og luft de er ute etter. I Slyngveien 26 har vi også beholdt flere trær og den store granhekken. Vi replanter tomten og tilpasser dette til de nybygg som kommer, sier Røsnes, som innrømmer at det ikke er snakk om planting av trær som vil vokse i stor høyde.

Omdømme

– Du er ikke redd for at ditt selskaps praksis med å fjerne store deler av vegetasjonen før søknadsprosessen starter, på sikt vil skade omdømmet til Neptune Properties.

– Nei det er jeg ikke. Vi holder oss innenfor lovverket og vi tar oss heller ikke til rette på annen manns eiendom.

– I forbindelse med revisjon av småhusplanen har plan- og bygningsetaten og byrådsavdelingen for byutvikling signalisert at de har sett seg lei av rasering av vegetasjon i forbindelse med reguleringssaker. De vurderer en ny vernebestemmelse når det gjelder vegetasjon innarbeidet i småhusplanen. Vil det gjøre det vanskeligere for utbyggere å utnytte tomtene i fremtiden?

– Det er uproblematisk. Vi forholder oss til enhver tid til det regelverk som politikerne måtte bestemme, sier Røsnes.

Vil sikre vegetasjon

Byrådet vil komme vegetasjonrasering til livs i forbindelse med revisjon av småhusplanen.

– Plan og bygningsetaten har forsøkt å anmelde enkelte tilfeller til politiet som har resultert i henleggelse. Jeg deler bekymringen om at en slik henleggelse bidrar til folks tillit til lovverket reduseres. Mer presise formuleringer om vern av vegetasjon i småhusplanen kan tenkes å gjøre det lettere for politiet å håndtere slike anmeldelser i fremtiden, sier byråd for byutvikling, Bård Folke Fredriksen (H).

Revisjon av småhusplanen ligger til behandling i byrådsavdelingen og byrådet tar sikte på å avgi denne i løpet av våren.

Bevaring av trær

–– Byrådet er opptatt av å sikre verdifull vegetasjon i reguleringssaker. Trær kan være et helt vesentlig element i en gates eller et strøks karakter. Da byrådet fremmet landskapsvernsaken for Nordstrandsskråningen inneholdt den bestemmelser for bevaring av trær, sier Fredriksen.

– Også i den kommende revisjonen av småhusplanen blir en slik bestemmelse vurdert. En mer presis formulering av bestemmelsene for vern av vegetasjon kan bidra til at det blirlettere plan- og bygningsmyndigheter til å stille krav til tiltakshavere i tilfeller der vegetasjon er unødig fjernet, for eksempel kan det stilles krav om reetablering av vegetasjon, sier Fredriksen.

Les også:

Naturvernforbundet: - Miljøkriminalitet

Grovt skadeverk ved Lysakerelva

Må være miljøkriminalitet

Reklame

Cyber Monday: Milrab har fylt på med nye salgsvarer