Tre menn dømt for gruppevoldtekt

Det var i dette skuret på Bogerud at voldtekten fant sted 1. oktober 2007.

Det var i dette skuret på Bogerud at voldtekten fant sted 1. oktober 2007.

En mann ble frifunnet, mens tre andre unge menn fra Bogerud ble dømt for å ha voldtatt en 15 år gammel jente i oktober 2007.

BOGERUD/OSLO TINGRETT: Mennene, som alle er fra Bogerud, var 18 og 19 år gamle da hendelsen fant sted. Den da 15 og et halvt år gamle jenta ble oppsøkt av dem ved Bogerud T-banestasjon på kvelden 1. oktober 2007 og dratt med til en barnehage like ved. Her skal tre av mennene ha sagt at "hun måtte gjøre jobben sin" før hun fikk lov til å dra hjem. Jenta ble dyttet, slått og lugget, mens hun protesterte verbalt. Like før midnatt ble hun tatt med inn i et skur hvor hun utførte oralsex på de tre mennene og en fjerde mann som kom til stedet litt senere.

Moren til jenta forsøkte å ringe henne flere ganger kvelden voldtekten skjedde. Klokken 23.52 ble det oppnådd kontakt og i retten forklarte moren at hun hørte datteren gråte og si "nei, nei, vær så snill".

Grov uaktsom voldtekt

Når det kommer til skyldspørsmålet deler Tingretten seg. Mindretallet, bestående av rettens formann Hallvard G. Johnsen, mener de tiltalte har handlet med forsett når det gjelder voldtekten. Dette begrunnes med at jenta ble tvunget med til barnehagen hvor hun ble slått, lugget og selv kom med verbale protester.

Flertallet, bestående av de to meddommerne, anser derimot at det er tvil om at de tiltalte forsto at det var volden og den truende atferden som gjorde at fornærmede hadde oralsex med dem. De bygger da på at det kan ha gått en del tid fra de kom til barnehagen til dette ble utført..

– Selv om det er lite sannsynlig, kan flertallet ikke se helt bort fra at situasjonen etter hvert hadde roet seg, og at de tre tiltalte kan ha trodd at fornærmede frivillig gikk med på å utføre oralsex med dem, heter det i dommen.

De tre mennene ble derfor dømt for grov uaktsom voldtekt.

Frifunnet

Fjerdemann ble frifunnet for voldtekten. Det ble funnet rester av mannens sæd på jentas klær, men retten mener det ikke er bevist at han var klar over at fornærmede var blitt slått og truet i forkant av voldtekten da han ankom barnehagen senere enn de andre. Retten bemerker likevel at mannen har opptrådt grovt uaktsomt, men at de lar tvilen komme tiltalte til gode.

Mennene var også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en person under 16 år, men ble frifunnet for dette, da jenta skal ha sagt at hun var over 17 år til andre på Bogerud tidligere, og at hun ser eldre ut en sin kronologiske alder. Retten finner derfor at det ikke er fullt ut bevist at de tiltalte var klar over at jenta ikke var fylt 16 år.

Gjengleder

Hovedmannen, en mann på 19 år, blir av vitner beskrevet som en brutal gjengleder på Bogerud.

Den 3. desember 2007 oppsøkte gjenglederen, en av de andre voldtektstiltalte og en femtemann en 16 år gammel gutt som hadde avgitt en politiforklaring som omhandlet gjenglederen. 16-åringen ble slått og sparket i kroppen slik at han begynte å blø. Det ble også fremsatt trusler om at han skulle få knust kneskålene og dø hvis gjenglederen havnet i fengsel.

Politisommel

Ingen av de tiltalte er tidligere straffedømt. Tingretten mener voldtekt i form av oralsex bør dømmes mildere enn annen voldtekt. Videre er det vurdert at voldtekten har vært en stor belastning for jenta som i etterkant har slitt med søvn og konsentrasjon.

De tre mennene får en betydelig strafferabatt fordi saken har ligget ubehandlet hos politiet i ett år.

Aktor la ned påstand om fengsel i fire år og tre måneder for hovedmannen og tre år og ni måneder for de tre andre. Tingretten kom til at hovedmannen dømmes til fengsel i ett år og tre måneder. De to andre dømmes til henholdsvis ti måneders og ett års fengsel. Femtemann, som var med å true 16-åringen, ble dømt til fengsel i seks måneder, hvorav tre måneder betinget.

For de tre som ble dømt for voldtekten gjøres seks måneder av straffen betinget..

Mennene må i tillegg betale 100.000 kroner i oppreisning og 5.000 kroner i erstatning for økonomiske tap til jenta.

De tre voldtektsdømte tok alle betenkningstid etter at dommen ble forkynt.

Reagerer på straffenivået

I etterkant av domsavsigelsen har det kommet flere reaksjoner på det som betegnes som en svært lav straff for gruppevoldtekt.

– Jeg mener mennene burde vært dømt for forsettlig voldtekt på bakgrunn av jentas forklaring og de bevis som foreligger. Strafferammen og straffenivået synker betraktelig når det er snakk om grov uaktsom voldtekt. Retten sier de tror på jenta, men på grunn av strenge beviskrav i norsk rett er det en rest av tvil, sier bistandsadvokat Torgeir Tønsager Falkum til Nordstrands Blad.

Mandag skal han ha et møte med jenta og moren hvor de skal vurdere om saken bør ankes. – Hun er først og fremst lettet for å bli trodd, det er det viktigste. Så skal vi vurdere en eventuell anke opp mot de belastningene som følger med. Jenta er bare 17 år, sier Falkum.

Også DIXI - ressurssenteret for voldtatte reagerer på straffenivået.

– Den lave straffen gir jo signaler om at det faktisk er nesten fritt vilt for å voldta i Norge, og det er særdeles skremmende, sier Herdis Magerøy, daglig leder ved DIXI til Østlandssendingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer om emnet: Nyheter

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag