Gå til sidens hovedinnhold

Trenger 600 meddommere

Bydel Østensjø setter nå inn en kraftinnsats for å skaffe 600 nye meddommere til tingretten og lagmannsretten.

Østensjø/Oslo: Vi har allerede fått 100 nye meddommere, men vi mangler fortsatt en del. Hvis det er noen som er interessert kan de ta kontakt med oss, sier Vibeke Fjelltun Nilsen og Therese Kloumann Lundstedt i Bydel Østensjø.

Vervekampanje

I alt må Oslo kommune skaffe 14 000 meddommere, 10 000 til Oslo tingrett og 4 000 til Borgarting lagmannsrett. Bydel Østensjø må skaffe 1 300 av disse.

En del har sagt at de ønsker en periode til, derfor mangler vi "bare" 600 nye meddommere. Disse må vi ha klar til slutten av september, sier Vibeke Fjelltun Nilsen.

Bydelen vil i tiden fremover jobbe intensivt for å rekruttere flere meddommere. Informasjonsplakater er allerede satt opp på kjøpesentrene i bydelen. I forbindelse med bydelsdagene, som starter tirsdag i neste uke, skal administrasjonen ha stand på de ulike kjøpesentrene hvor de vil informere om meddommertjenesten.

Meddommerne blir innkalt én til to ganger i året, og en rettssak varer som regel i én til tre dager. Det er ingen krav til forståelse av jus, men det forutsettes at man er en hederlig samfunnsborger og går inn med åpent sinn, forklarer Therese Kloumann Lundstedt.

Samfunnsplikt

For å bli meddommer må du være over 18 år, vært bosatt i Norge de siste tre årene. Du må ha plettfri vandel, være folkeregistrert i Oslo, beherske skriftlig og muntlig norsk og ikke ha stillinger som kommer i konflikt med vervet som meddommer. Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet.

Vervet som meddommer i Oslo tingrett innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

Vervet som meddommer i Borgarting lagmannsrett innebærer at du er en av fire lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere.

Skal nå målet

Vi er positive og tror vi skal klare å rekruttere de 600 siste. Hvis du er interessert i å være meddommer, eller har forslag til noen du tror kan egne seg, kan du henvende deg via e-post til opplysningstjenesten@bos.oslo.kommune.no, eller ringe oss, sier Vibeke Fjelltun Nilsen og Therese Kloumann Lundstedt.

Mer informasjon finner du på Bydel Østensjø sine nettsider: www.bos.oslo.kommune.no, eller ved å kontakte Vibeke Fjelltun Nilsen på telefon 23 43 85 79 eller Therese Kloumann Lundstedt på telefon 23 43 85 89.

Reklame

Black Friday: De 11 beste kuppene du gjør hos Hifi Klubben