Gå til sidens hovedinnhold

– Trist at Bjørn Dæhlie vil bygge ut her

Bjørn Dæhlie og styreleder i Skiforeningen Ole Anker-Rasch er blant dem som vil bygge ut i et naturområde på toppen av Voksenkollen.

VOKSENKOLLEN: –– Jeg synes det er trist og litt rart at de som selv har hatt glede av å gå på tur i dette mye brukte og attraktive naturområdet vil bygge boliger her. Området på toppen av åsen er fra gammelt av reservert til spesielle institusjonsbehov for en hovedstad i vekst. Forutseende politikere la i sin tid dette til grunn for reguleringen, sier bystyrerepresentant Per-Trygve Hoff (H).

Del på Facebook

22 eneboliger

Det er to omstridte byggeprosjekter i samme område, på hver sin side av Voksenkollveien i uberørt skogsterreng.

Begge tomtene er regulert til institusjonsformål. Området er omkranset av Voksenåsen, nasjonalgaven til Sverige etter krigen, Lysebu, folkegaven til Danmark også etter krigen, Legeforeningens konferansesenter, Soria Moria, og det gamle Astmahjemmet som nå er Voksentoppen skole for dem med sterk astma.

Legeforeningen fikk i sin tid bygge personalboliger på sin eiendom. Disse har legeforeningen solgt sammen med en stor del av tomten rundt boligene.

Utbygger, Voksenkollen Eiendom, kjøpte 13 boliger og 22 mål tomt for 35 millioner kroner og har siden restaurert boligene. Disse ble så solgt i det private markedet, uten nødvendige tillatelser til bruksendring.

Byrådet godkjente i 2005 salget under forutsetning av at bruken av eiendommen for øvrig skulle være uendret. Det er senere hugget mye skog mellom boligene og Lysebu. Nå er planer om 22 nye eneboliger på tomten lagt frem til politisk behandling.

Store og mange byggefelt

– I 2005 satt jeg som fraksjonsleder i byutviklingskomiteen. Den gang var den samme tomten oppe til behandling med forslag om utbygging. Det ble avvist på prinsipielt grunnlag av både av byråd og bystyre. Nå vil utbygger ha omkamp, men jeg kan ikke se at noe har endret seg i mellomtiden. Området mangler ikke eiendommer regulert til boligbygging. Store og mange byggefelt er bygget ut og under planlegging på eiendommer regulert for formålet. Tillater vi omregulering og boligbygging på de reserverte områdene på toppen av åsen risikerer vi en dominoeffekt, der den ene grønne institusjonstomten etter den andre forsvinner. Nå foreligger allerede et forslag til, på motsatt side av Voksenkollveien, sier Hoff.

Mye brukt turområde

Plan- og bygningsetaten, Friluftsetaten og Naturvernforbundet er blant dem som går imot byggeplanene på begge eiendommene. Velforeninger og institusjonsledere protesterer også mot planene.

I prosjektet hvor Dæhlie og Anker-Rasch er involvert er det planlagt 11 eneboliger mellom Voksenkollveien og Astmahjemmet.

– Mer enn noen gang trenger vi å bevare dette helhetlige naturområdet. Hvis det skulle bli snakk om en omregulering, må det eventuelt bli til friområde. Her har vi et mye brukt turområde med tursti og med Fuglemyra ved siden av. Området ligger sentralt i turstiene over åsen og er en av de grønne korridorene mellom byen og Marka. Utbygger vil legge om turstien, uten at det gjør noen forskjell. Det er viktig å bevare det helhetlige grøntdraget på begge sider av Voksenkollveien. Det har også stor betydning for Lysebu, hvor nettopp skogen og naturen rundt gjør det til en spesiell opplevelse for blant andre skoleungdommer fra danske storbyer. Det å få et stort byggefelt som inngangsport til Lysebu blir en annen opplevelse, sier Hoff.

Ikke stykkevis

Han viser også til den svake infrastrukturen i området som ikke tillater større boligutbygging.

– Da bystyret drøftet en helhetlig plan for området i 2005, ble det stilt spørsmål ved om infrastrukturen ville tåle utbyggingspresset på de allerede regulerte boligeiendommene i området. Det ble påpekt at kommunen har et ansvar for å sikre en boligvekst i samsvar med tilgjengelig infrastruktur og at området må betraktes som helhet. Stykkevis omregulering av områder reservert for andre formål, strider mot dette. Jeg ser ingen nye momenter i saken som skulle tilsi at byråd og bystyre skulle vedta en omregulering av de grønne institusjonsområdene til boligutbygging, sier Hoff.

Les også om Hoffs engasjement i Voksenkollveien 3

Åsen er møllspist

– Hele åsen blir barbert

Voksenkollen forsvinner

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året