Gå til sidens hovedinnhold

Trygg fødsel på Ahus

Fødeavdelingen på Ahus er en av de beste i Norge. Det mener Afshan Rafiq (H).

LØRENSKOG: Det er en fornøyd Høyre-politiker som nettopp har gitt liv til ei lita jente. Afshan Rafiqs nyfødte datter kom til verden på Ahus, noe Rafiq er veldig glad for.

– Jeg kan ikke få sagt hvor godt fødetilbudet er her. Det må være Norges beste. Jeg følte meg trygg og ivaretatt, sier hun.

Må styrkes

Men Rafiq er bekymret. I fjor foreslo Ahus å legge ned 3,3 jordmorstillinger, fordi sykehuset har gått med et underskudd på 300 millioner kroner.

– Dette er et flunkende nytt og moderne sykehus. I tillegg skal mange mennesker sokne til dette sykehuset. Å legge ned stillinger ville vært krise. Sykehuset må styrkes, ikke svekkes. Spesielt ikke fødeavdelingen, sier Rafiq.

Beholder jordmødrene

Sykehusdirektør Øyvind Graadal forteller om en enorm fødselsvekst på slutten av 2009. Dermed trakk sykehuset sitt forslag i budsjettet om å kutte ned på jordmorstillingene.

Ahus jobber likevel med omorganisering, under hovedstadsprosessen.

– Alle avdelinger vil få en reduksjon på vikariater, men føden får ingen endring i de faste årsverkene, sier Graadal.

Jordmor og tillitsvalgt, Elisabeth Collett, er ikke beroliget.

– Forslaget om kutt er fryst. Det er bra, for vi trenger jordmødre. Vi er opptatt av faglig forsvarlighet for mor og barn, og for oss som arbeider på føde og barsel. Jeg er fortsatt bekymret, sier hun.

Slitne

Collett forteller at føden er bemannet for 4200 fødsler. I fjor kom 4681 babyer til verden på Ahus.

– Måltallet for fødsler i år er 4500, men vi på føden tviler på at dette vil stemme. Eksempelvis fødtes det 395 barn i januar, mens plantallet er 375 fødsler i måneden, sier hun, og legger til at jordmødrene er slitne.

– Vi løper hele tiden. Når vi er ferdige med en fødsel, rekker vi nesten ikke å skrive dokumentene våre før vi tar imot et nytt barn, sier hun.

Kurs og kompetansehevingen er også satt på vent, fordi det ikke er midler til dette.

– Vi kommer ikke på kurs, det er vi ikke fornøyde med. Vi trenger faglige oppdateringer, sier Collett.

Trygghet er viktig

– Kvinnene skal føle seg trygge når de føder, og det er viktig at fødetilbudene er gode, sier Rafiq, og titter ned på sin nye datter. Hun har ennå ikke fått noe navn.

– Det er konkurranse i familien om å finne det beste navnet. Men det må være på A, sier hun.

– Om vi vil at det skal fødes flere barn i Norge, må kvinnene ha gode tilbud. Vi som politikere må vise at vi mener alvor når vi sier at vi vil gi fødende kvinner et trygt tilbud, også i barselperioden, sier Rafiq, som ble positivt overrasket over Ahus.

– Jeg var ikke klar over at det var så bra som det faktisk er her. Her ble jeg fulgt opp tett hele veien og jeg ble tatt vare på. Det er ingen tvil om at fødetilbudene bør styrkes i landet, og at det må budsjetteres mer penger. Kvinners fødetilbud er noe jeg brenner for, sier hun.

Reklame

Slik sparte Charlotte 15.000 kroner på billånet