*Nettavisen* Nyheter.

Trygg skoleveien

Skolebarna på Malmøya har en utfordrende og til tider farlig skolevei. Veien er også en prøvelse for andre myke trafikanter. Nå etterlyses sikring og utbedring av veien med tanke på de myke trafikantene, og det en gang for alle. Sundveien er skolevei for mange av barna ved Nedre Bekkelaget skole. Det mangler fortau og bredden er helt nede i 3,75 meter. Når store biler passerer så føler en sjuåring seg ikke veldig høy i hatten, særlig i den mørke årstid.

Malmøya er i den spesielle situasjonen at veinettet er privat. Det har vært utredet og foreslått at Oslo kommune skulle overta hele veinettet, men veien har forblitt privat. Det betyr at beboerne betaler veiavgift, og uten offentlig støtte til de foreslåtte trafikksikkerhetstiltakene er det ingen annen utvei enn å legge på denne årlige avgiften.

Når det gjelder sikring av skolevei slik at barn kan komme seg trygt på obligatorisk skole i nærmiljøet, mener vi Oslo kommune må være med på å betale trafikksikkerhetstiltakene. Skilting og reduksjon av fartsgrenser i skolens umiddelbare nærhet er en ting, men det kreves også mer kostbare investeringer.

Veilaget har brukt 100.000 kroner bare på et forprosjekt med tanke på utbedring av Sundveien på strekningen fra Malmøybroen og sydover til Tussefaret. Det handler om å legge bedre til rette for alle myke trafikanter, men særlig for barna. Fortau er kanskje det viktigste stikkordet til formann Morten Grepperud og de andre i veilaget. Nytt fotgjengerfelt må også på plass

Nedre Bekkelaget Skole har et eget trafikkutvalg, og de har flere ganger henvendt seg til Samferdselsetaten for å få støtte til trafikksikkerhetstiltak. Skolen har i dag en taxi/buss-ordning for førsteklassingene som bor på Ulvøya og Malmøya, men allerede i andre klasse må barna gå selv. , på en vei uten fortau.

Du føler deg ganske liten når du går der som barn. Det må legges til rette for at barn kan ferdes trygt i trafikken, som Hella Yngstad, nestleder i foreldrearbeidsutvalget (FAU) ved Nedre Bekkelaget skole sier det til Nordstrands Blad i dag. Det offentlige bør trå til for å gi skolebarna fra Malmøya og de andre elevene ved Nedre Bekkelaget en trygg skolevei.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag