Tryvannsbane og Arctic Challenge

Blant mye annet er forlengelse av Frognerseterbanen kommet et langt skritt videre og Terje Håkonsen får støtte til Arctic Challenge i de borgerliges utvidete budsjettforlik.

Oslo vest: - Det er et viktig steg videre for forlengelse av Frognerseterbanen. Av Sporveiene er det bestilt en videre utvikling av planarbeidet, hvor Sporveiene også skal se på muligheten for privat delfinansiering av prosjektet. I verbalvedtaket er det satt av en million kroner til dette, sier leder av byutviklingskomiteen, Ola Elvestuen (V), som har vært med å fremme "Tryvannsbanen" for bystyret.
For realiseringen av forlengelsen mener Elvestuen at det er naturlig å se dette i sammenheng med VM i 2011.
- I budsjettet er det også satt av 900 000 kroner til Arctic Challenge for opparbeidelse av arenaen i Midtstuen. Denne tilretteleggingen er god markedsføring for Oslo. Arrangementet får stor dekning internasjonalt, sier Elvestuen.
Han er også opptatt av at kunstgressbanen på Voksen/Hovseter er tilført 4,4 millioner kroner.
- Med dette er prosjektet fullfinansiert. Her har Vestre Aker Venstre gjort en god jobb og trykket på i denne saken og holdt fokus på breddeidretten. At breddeidretten har fått stor plass i budsjettet vises gjennom at Frogner sportspark skal realiseres med 150 millioner kroner. Jeg vil også vise til at det er satt av en million til prosjektering av Ullernhallen. Det er et signal om at det skal jobbes videre med dette prosjektet også, sier Elvestuen.
Aksjon skolevei har fått 3,5 millioner kroner.
- Her er det snakk om sikring av skolevei og midler er direkte knyttet opp mot sikring av skolevei for elever ved Bestum skole, sier Elvestuen.
Han viser også til en rekke sider ved budsjettet som kommer bydeler og byen som helhet til gode.
- I skolebudsjettet blir driften styrket og vi får nå fullfinansiert kunnskapsløftet med blant annet etterutdanning av lærerne. Til sammen er det snakk om en styrking på nesten 45 millioner. Videre er kulturbudsjettet og bidrag til frivillige organisasjoner vesentlig styrket, sier Elvestuen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.