*Nettavisen* Nyheter.

Tunnelsyn på Røatunnelen?

I Ullern Avis /Akersposten 10. mai d.å. har Miljøpartiet De Grønne et innlegg som ikke bør bli stående uimotsagt.
Undertegnede som har arbeidet for en Røatunnel i over kjenner 30 år kjenner igjen argumentene som stort sett er gjengangere fra tunnelmotstandere i disse årene. Et av de mest seiglivede argumentene er at en Røatunnel vil gi øket biltrafikk. Miljøpartiet går til og med så langt at "en tunnel vil fortelle folk at samfunnet ønsker at de skal bruke bilen inn til byen". Dette er mildt sagt tåpelig.
Da trafikken på Bærumsveien inn til Oslo ble for uhåndterlig for Bærum valgte de i 1975 å legge ny bro over Lysakerelva for så å sluse den økende trafikken rett inn i Røa sentrum. Griniveien, en villavei med et smalt fortau på den ene siden, ble med et pennestrøk gjort om til riksvei. Ingen oppgradering har funnet sted på denne vei som i dag er en av de tre hovedinnfartsårene til Oslo fra vest. Miljøpartiets tro på alt de omkringliggende kommuner vil gjøre for å lette trafikken over Røa er etter ovennevnte eksempel noget naivt.
Miljøpartiet går så langt som å hevde at "Den foreslåtte Røatunnelen er ikke lenger i stand til å løse miljøproblemene langs Griniveien og Røakrysset". Hvor har de det fra? Statens Vegvesen har etter sine analyser kommet til at en Røatunnel ikke vil gi økt trafikk over Røa. Statens Vegvesen karakteriserer en Røatunnel som en miljøtunnel. Når den beregnes til å redusere gjennomgangstrafikken med 40 prosent og at trafikken i Griniveien vil bli 4-7000 biler mot dagens 16-17 000 biler (inkludert stadig økende tungtrafikk) må vel det være en miljøforbedring.
Røatunnelen og de uholdbare trafikkforholdene på Røa er politikk, det er et øst-vestproblem. Arbeiderpartiet og SV har i alle år ved enhver anledning motarbeidet en Røatunnel. Nå har Arbeiderpartiet og SV snudd. Et tverrpolitisk vedtak er fattet om Oslopakke 3 som inkluderer den lange Røatunnelen. Det er beklagelig at Miljøpartiet distanserer seg fra dette. I de 30 årene jeg har arbeidet med Røatunnelen har jeg hat utallige møter i Statens Vegvesen, og ofte blitt møtt med at "dere på Røa blir jo aldri enige om noe som helst". Det er derfor forstemmende at et politisk parti som kaller seg Miljøpartiet Vestre Aker bryter denne enigheten i Oslopakke 3, og således gir ryggdekning til et Statens Vegvesen som ikke akkurat er kjent for sin entusiasme for en Røatunnel.
Ragnar Wiik

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.