*Nettavisen* Nyheter.

Turvei eller bekkefar?

Oslo kommune har nylig lagt frem "Forslag til Grøntplan for Oslo-kommunedelplan for den blågrønne strukturen i Oslos byggesone". Denne har aktualitet for våre områder.

Turveg A-5 som strekker seg fra Holmendammen til Midtstuen er overfor Bjørneveien delt i to, en vestre som avgår fra parkeringsplassen i Løkkaskogen opp mot Dagaliveien og videre til Midtstuen. Mens turveien de fleste steder har en bredde på 10-15 meter, er det et parti på 40 meter mellom eiendommene Dagaliveien 32 b og 32 c hvor bredden er målt til 2,40-2,60 og er å oppfatte som et bekkefar som er lite fremkommelig. Man snubler i større steiner og må holde seg i de nærmeste gjerder. Under regnvær strømmer overflatevann fra Dagaliveien ut i dette bekkefaret og tar med seg løsmasse. Forholdene blir bare verre og verre.

Det har gjennom flere år vært fremmet sak med anmodning om utbedring av dette partiet, dels gjennom Ris Velselskap, og gjennom politiker i Samferdselskomiteen i bystyret. Kommunelegen i Vestre Aker anbefalte Park- og Idrettsvesenet om å bedre turveien som også er skolevei for barn til Midtstuen. Så langt har Park- og idrettsetaten ikke villet gjøre noe med det.

Grøntplanen er ingen handlingsplan men skal beskrive forholdene og ønsker om utvikling. Det ble angitt at ønsket bredde for Turveg (nytt navn turled) er 30 meter. Turvegen A-5 er i lengre partier av 10-12 meters bredde og i det omtalte parti er turveien 2,5 meter bred mens den er avmerket på kartet med en bredde på 7,5 meter.

Beskrivelse av situasjonen på Plan- og bygningsetatens kart nr 33/2150 og 2151 er sterkt avvikende fra virkeligheten. Når det på overordnet kartmateriale angis turveg A-5 som en turvei som er gjennomført og tilfredsstiller de overordnede krav for turveier, bør denne kartbeskrivelse endres og bringes i pakt med dagens virkelighet. Dette parti kan ikke godkjennes som turvei. Turveg A-5 bør strykes som turvei i det angjeldende område ellers må det gjøres vesentlige vedlikeholdsdarbeid og eventuell utvidelse hvis den skal ivareta den funksjon den er tiltenkt som turvei.

Den utilfredsstillende tilstand for denne del av "turveien" bør i neste omgang føre til en høyere prioritering av dette avsnitt.

Det er å håpe at samferdselsespolitikerne med interesse for vår bydel kan finne plass til dette arbeid på neste årets budsjett.Thomas Bøhmer

Løkkaskogen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.