*Nettavisen* Nyheter.

Tvillingskolen vokser

Tvillingskolen Oppsal-Vetland er for liten og tilfredstiller ikke dagens krav. I disse dager begynner derfor en storstilt totalrehabilitering og ombygging av den verneverdige paviljongskolen.

Oppsal: Byggeperioden er delt opp i to faser, og hvis alt går etter planen skal den "nye" tvillingskolen stå helt ferdig til skolestart 2009.

Fase 1, som er ment å vare til skolestart 2008, har så smått begynt. Deler av skolegården er gjerdet inn, og tre midlertidige brakker er på vei. Anbudsrunden er i gang, og etter påske er det meningen at totalrehabiliteringen skal starte for fullt.

De aller fleste elevene må flyttes i paviljonger, og dette skjer den første uken i februar, opplyser skolens inspektør Ronald Nilsen.

For liten

Oppsal skole hadde ved siste opptelling 488 elever, mens Vetland skole har rundt 60 elever. Bygningsmassen er altfor liten i forhold til disse elevtallene.

Tendensen er at det går ut små tiendeklasser og begynner store kull med førsteklassinger. De siste årene har vi av og til vært nødt til å avvise elever. I tillegg skulle blant annet ventilasjonsanlegget vært utbedret for mange år siden, forteller inspektøren.

Høsten 2009 skal tvillingskolen kunne ta imot så mange som 600 Oppsal-elever, og inntil 120 Vetland-elever. Men først skal skolen altså bygges om og opp helt på nytt. Det eneste som ikke omfattes er svømmehallen/gymsalen.

Bevaringsverdig

Tvillingskolen står på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygg, noe som setter visse begrensninger.

Vi er en av få paviljongskoler med gårdsplass i midten av mange lave bygninger og med klokketårn. Vi skal stort sett bevare den arkitektoniske helheten, men samtidig må dagens krav til pedagogikk og undervisningsbygg oppfylles, forklarer Ronald Nilsen.

Dette innebærer blant annet at skallet på bygningene B og C skal bevares, mens langbygget D-G skal rives ned til grunnmuren og bygges opp igjen som en slags kopi.

H-bygget skal derimot erstattes av et helt nytt bygg som får dobbel så stor grunnflate og mer enn fire ganger så stort areal som i dag.

I dag er dette bygget uegnet som undervisningsbygg, blant annet på grunn av rømningsveiene, sier Nilsen.

A-bygget skal også rives og gjenoppstå i ny og større utgave med ny plassering, noe som blant annet innebærer at L-bygget forsvinner for godt. K-bygget skal gjennom minimale ombygginger, og vil istedenfor å huse en avdeling fra Vetland skole bli driftssentral for vaktmester med mer.

Fase 1

Totalrehabiliteringens første fase omfatter hele langbygget D-G, samt H-bygget.

Det blir jo trangere. Vi mister kantinen, personalrommet og mange spesialrom midlertidig, men for de fleste vil ikke dette by på problemer. Og når første fase er ferdig til skolestart 2008 vil lærernes arbeidsplasser være ferdige og alle elevene ha fått nye lokaler, sier inspektøren fornøyd.

Da flytter ungdomstrinnet inn i langbygget D/E, som også får spesialrom i kjelleren. F/G-bygget blir for mellomtrinnet, mens det nye H-bygget skal huse første- til fjerdeklasse.

Fase 2

I andre byggefase er det A-, B- og C-byggene som står for tur, i tillegg til at L-bygget fjernes.

I bygg A skal administrasjonen være, i tillegg til at det blir festsal og kantine, musikkrom, skolekjøkken, personalrom, skolehelsetjeneste og plass til ressurssenteret til Vetland skole, forteller Ronald Nilsen.

Ressurssenteret har en utadrettet tjeneste som vedlikeholder og rehabiliterer høreslyngesystemer i osloskolen, i tillegg til omreisende lærere og et hørselslaboratorium.

I bygg B og C kommer en helt ny avdeling for inntil 12 multifunksjonshemmede elever under Vetland skole.

Det er veldig bra at vi får en mulighet for disse elevene, mener inspektøren.

Bedre utnyttelse

I tillegg til at tvillingskolen blir større, bidrar også bedre utnyttelse av eksisterende arealer til at Ronald Nilsen ser frem til ferdigstillelsen.

Vi skal redusere gangarealer og omgjøre døde kvadratmeter til effektive rom. Dette gir oss blant annet en ny festsal som kan romme mange mennesker. Det ligger ikke i skolenormen at man skal ha festsal, men vi har fått det til takket være smarte omdisponeringer, sier inspektøren fornøyd. Han gleder seg også over at skolen blir mer miljøvennlig.

Skolen skal varmes opp med jordvarme, forklarer han.

Sikker skolegård

Ronald Nilsen forteller at mange foreldre bekymrer seg over sikkerheten under byggeperioden, men hevder at denne vil bli godt ivaretatt.

Idrettsplassen blir riggområde, og anleggstrafikken får egen innkjørsel for å skjerme skolearealene mest mulig. Når alt er ferdig vil skolens lekearealer dessuten være mye bedre skjermet mot biltrafikk enn i dag, sier han.

Det er klart at det blir støy, men man vil selvfølgelig tilrettelegge slik at svært støyende arbeider ikke utføres samtidig som eksamener og lignende. Dette går nok bra, det er ikke første gang en skole skal rehabiliteres, poengterer inspektøren.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.