Gå til sidens hovedinnhold

– Uenighet i lokalpolitikken kan gi bedre vedtak

Østensjø Høyre er fornøyd med samarbeidet i bydelsutvalget siste fireårsperiode.

ØSTENSJØ: – Jeg synes det er et godt samarbeid mellom politikerne uavhengig av farge. Alle bestreber seg på å få til det beste for bydelen, sier Gunnar Pedersen i Østensjø Høyre.

Del på Facebook

– Litt uenighet har det vært av politisk karakter, som man må vente. At bydelutvalget ikke gjenspeiler flertallet i bystyret gjør jo at flertallet ønsker å markere seg – vi ville gjort det samme om det var motsatt, sier Pedersen.

LES OGSÅ: Frykter fremtiden for bydelsutvalgene

Han er leder av den lokalpolitiske komiteen for bydelsutvikling, miljø og kultur, og vil spesielt fremheve arbeidet i komiteene.

– Sakene er blitt grundig gjennomdrøftet og man har søkt å omforenes om en felles uttalelse. Det har faktisk vært veldig nyttig at man har hatt ulike oppfatninger om en sak i utgangspunktet. Jeg er så fri å tro at vi gjennom det har kommet frem til bedre og mer gjennomtenkte vedtak.

Mange viktige saker

Pedersen nevner fjernvarmetraseen, Manglerudtunnel, barnevern og Oppsal-utviklingen som viktige saker siste periode.

– Det lyktes oss å få endret traseen for fjernvarmeledningen slik at Østensjøvannet med friluftsområde i liten grad ble skadelidende. Her var det et godt samarbeid mellom politikerne, med Østensjøvannets venner og med Hafslund, sier Pedersen.

Han er også fornøyd med at det er satt av midler på budsjettet i inneværende periode til å utrede prosjektet Manglerudtunnel.

– Det betyr trolig at tunnelen blir realisert i nær fremtid, det vil si byggestart. Det tar nok flere år å bygge et slikt prosjekt, sier Pedersen.

Positiv utvikling

Når det gjelder barnevern gleder han seg over at det har skjedd mye positivt i løpet av perioden.

– Det virker som om man nå endelig er på rett kjøl. Samarbeidet Barnevernet og OFOT ser også ut til å fungere bra. Kvaliteten i tilbudet er bra og det virker som om man klarer å holde kostnadene nede på et akseptablet nivå. At det skjer budsjettoverskridelser fortsatt skyldes tilfeldige hendelser som man ikke har kontroll over og ikke arbeidet som utføres, sier Pedersen.

Oppsal-utbyggingen er en annen sak som opptar ham.

– Helhetsplanen for Oppsal og tankesmien som ble holdt i forbindelse med den har gitt et bra resultat - slik kan Oppsal bli. Spesielt viktig er det å få en god planløsning rundt t-banen og satt av tomt til Omsorgsboliger i tilknytning til Oppsalhjemmet, med overgang over t-banelinjen mellom de to, håper Pedersen.

Reklame

Husker du disse to idiotene?