*Nettavisen* Nyheter.

Ufullstendig om FrP og kulturmidler

Bjørn Vesten (FrP)

I artikkelen "Pengestrøm til bydelens frivillige" i Nordstrands Blad torsdag 13. mars, står det at FrP i BU-møte for Østensjø 10. mars stemte mot ekstrabevilgninger på til sammen 85 000 kroner for ulike kulturformål. Disse var Østensjø barne- og ungdomsteater, Godlia filmklubb for barn og Trolltun kunstnerkollektivs årbok.

Nordstrands Blad har imidlertid ikke gjengitt FrPs begrunnelse for dette, noe jeg herved derfor gjør. FrP sa fra talerstolen at selv om formålene kan virke gode, især Godlia filmklubb for barn, ønsket vi å utsette behandlingen til neste BU-møte. I neste møte er det nemlig ventet at bydelspolitikerne må kutte fem millioner i bydelens budsjett. Nyheten om dette var behørig beskrevet i samme utgave av Nordstrands Blad, både som hovednyhet på førstesiden og i utdypende artikkel inne i avisen. I faresonen står igjen både ungdoms-/fritidsklubber, utekontakter, seniorsenter, frivillighetssenter og kultur.

FrP sa vi ønsket å se alle kuttealternativer under ett for å være sikre på at ekstrabevilgningene på 85 000 kroner ikke går på bekostning av enda viktigere formål. Det ville være synd om denne er med på å bidra til at en fritidsklubb eller et eldresenter nedlegges. 85 000 kroner høres kanskje lite ut, men budsjettet til for eksempel Abildsø fritidsklubb er på kun 250 000 kroner. Kuttes klubbens budsjett med 85 000 kroner, vil det høyst sannsynlig bety nedleggelse.

FrP mener dette er ekstra ille siden midlene ble bevilget fra en ufordelt økning i kulturbudsjettet på 400 000 kroner ved årets begynnelse. Denne økningen ble muliggjort ved kutt i budsjettet til andre, lovpålagte oppgaver på tvers av administrasjonens anbefalinger. Kuttet i andre oppgaver viser seg nå også å være urealistisk. Derfor varsler administrasjonen reduksjoner på fem millioner kroner. At de andre partiene forskutterer fordelingen av kulturmidlene for å være sikre på at disse ikke blir kuttet, mener vi er uansvarlig budsjettpolitikk.

Som BU-representant for FrP i Østensjø mener jeg det dessuten er åpenbart at retningslinjene for fordeling av frivillighetsmidler i bydelen må revideres, slik at de mest viktige formål får forrang neste gang. Dette vil for eksempel kunne sikre midler til Godlia barnekino innenfor den ordinære fordelingen av frivillighetsmidler. I dag gis det for eksempel ikke støtte til organisasjoners "ordinære drift", kun jubileumskonserter og andre "evenements". Samtidig vet vi at det er den løpende drift mange korps, kor og idrettslag sliter med å få midler til i det daglige. Vi er avhengig av deres kontinuitet år for år, ikke kun i jubileumsår. Dette mener jeg derfor vi bør se nærmere på.

Jeg mener for øvrig at i all fordeling av offentlige midler må barn, ungdom, syke/uføre og pensjonister med dårlig råd prioriteres. Slik retningslinjene er i dag, er de imidlertid åpne for at folk i beste inntektsgivende alder kan få støtte til egen hobbyaktivitet så lenge denne kan defineres som "kulturell", også selv om formålet er å holde oppvisning utenfor bydelen der besøkende må betale inngangspenger. Det mener jeg ikke er riktig.

Et annet og mer grotesk eksempel er at det i år (mot FrPs stemme) er bevilget støtte fra frivillighetsmidlene til en svømmegruppe for kvinner og jenter som åpenbarbart kun eksisterer pga sterkt konservative krefter i visse muslimske miljøer. Som begrunnelse i søknaden er oppgitt at "de ikke kan gå på et vanlig bad der det er menn eller gutter". Tilskuddet skal gå til leie av en svømmehall som da blir avstengt, slik at gutter og menn ikke skal kunne se dem i normalt badetøy. I tillegg til at det er beklagelig at den begrensede åpningstiden for allmennheten i byens svømmehaller innskrenkes på denne måten, er det en forkastelig og misforstått sløsing med offentlige midler. Løsningen er her enkel og gratis: De sterkt konservative og diskriminerende mennene til disse kvinnene må la disse få samme rett og frihet som mennene selv har til å bade og for øvrig bevege seg i det offentlige rom.

Bjørn Vesten

Medlem av bydelsutvalget (BU) for Østensjø FrP

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.