*Nettavisen* Nyheter.

Ullerntunet ble «marerittunet»

Selve rivingen er nok godt koordinert, men prosessen rundt innholdet av Ullerntunet synes uavklart. Bydelspolitikerne vil at seniorsenteret skal ha en sentral plass , mens etatene vil plassere senteret i sokkel helt til venstre i bildet.Foto: Vidar Bakken

Resultatet kan bli at seniorsenteret forsvinner fra Ullerntunet.

LILLEAKER: Rivingen av Ullerntunet for å få på plass et nytt sykehjem er i gang, men prosessen så langt har skapt mye hodebry for bydelen, og fremdeles er seniorsenteret uavklart.

Svært krevende

– Vårt høyeste ønske om å legge hele seniorsenteret i 1. etasje i hovedbygget for å oppnå et bedre samarbeid og mer integrasjon med sykehjemmet, er blitt blankt avvist. Bydelens argument om synlighet, tilgjengelighet og å unngå doble funksjoner er antakelig ikke blitt drøftet internt i sykehjemsetaten. Dialogen har hele tiden vært svært krevende, og det skyldes nok modellen med sykehjemsetaten, Omsorgsbygg og bydelen. Det er ingen som tar det koordinerende ansvaret på alvor, sier leder av bydelsutvalget (BU) i Bydel Ullern, Carl Oscar Pedersen (H).

LES OGSÅ: Ordfører Fabian Stang ville ha omsorgsboliger

Vurderer å flytte

Han er svært oppgitt over hvor liten innflytelse bydelen har hatt på hele prosessen rundt det nye sykehjemmet på Ullerntunet.

– Det legges nå opp til at seniorsenteret plasseres i en sokkeletasje under 1 etasje i hjørnet lengst vekk fra veien. Da vil tilgjengeligheten og synligheten være betydelig mindre noe som vil være helt ødeleggende for et livskraftig seniorsenter. Situasjonen nå er at dersom bydelen kun blir tilbudt sokkeletasjen vil vi vurdere om seniorsenteret skal til Ullerntunet. Da vil bydelen måtte søke andre eksterne løsninger, noe som antakelig vil bli oppfattet svært negativt blant de eldre og også blant beboere på sykehjemmet, sier Pedersen.

Ingen omsorgsboliger

BU-lederen opplever at verken politikere eller bydelsadministrasjon blir tatt på alvor. Bydelen førte i mange år en kamp for et noe mindre sykehjem med plass til omsorgsboliger på tomten. Dette kom også med i merknadene i bystyrets vedtak. Eldrebyråd Sylvi Listhaug overså dette og gikk til bestilling av «stort» sykehjem uten omsorgsboliger. Dette ble videreført av eldrebyråd Aud Kvalbein, som mente prosessen med sykehjemmet var kommet for langt til å kunne gjøre noe med det.

LES OGSÅ:

Vedtatte omsorgsboliger droppes

For sent mener Kvalbein

Glemte brukere

Med kort varsel fikk bydelen oppsigelse av leiekontrakten på Ullerntunet og beskjed om at arbeidet med riving skulle starte 1. mai i fjor. Sykehjemsetaten flyttet ut beboerne, men glemte at det var en rekke andre brukere som måtte ut før riving. Sykehjemsetaten og Omsorgsbygg hadde i fellesskap ansvar for å finne alternative lokaliseringer i samarbeid med bydelen.

LES OGSÅ: Glemte brukere med store omsorgsbehov

Det var altså seniorsenteret med sine 1000 brukere som skulle ut, men her holdt også Hjørnesteinen til, et tilbud til mennesker med psykiske problemer. I tillegg kom alle med behov for psykiatrisk omsorg som bodde i høyblokka, som er svært påvirket av store endringer i livssituasjonen. Alle disse måtte bydelen finne plass til. Det tok mye tid og ressurser.

LES OGSÅ: Hva med oss da?

Glemte barnehagen

Pedersen opplyser at da rivearbeidet skulle starte på bygget som inneholder asbest og andre farlige stoffer, hadde Omsorgsbygg «glemt» barnehagen nedenfor Ullerntunet. Her måtte også bydelen trå til for å finne egnet område. I samarbeid med Omsorgsbygg ble det funnet plass til paviljonger på Blokkajordet. Bydelsdirektøren bekrefter overfor dittOslo at de måtte handle raskt.

– Vi forsøkte med lavvo på Hullebergmyra, men det lot seg ikke gjennomføre. Paviljongene ble en nødløsning, men vi hadde ikke noe valg da vi spilte inn dette alternativet til Omsorgsbygg. Vi er klar over at dette ikke er noe godt alternativ for nabolaget, men vi vil følge godt med på trafikkforholdene i området, sier bydelsdirektør i Bydel Ullern, Kari Andreassen.

To millioner merkostnad

– Bydelen har ifølge BU-leder brukt mye ressurser på prosessen rundt Ullerntunet. Hva har det kostet bydelen?

– Vi har beregnet merkostnadene til noe i underkant av to millioner kroner. Vi har i brev til sykehjemsetaten bedt om kompensasjon, men har foreløpig fått som svar at etaten ikke har midler til å dekke dette. Sannsynligvis må denne saken opp for byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester, sier Andreassen.

LES OGSÅ:

Seniorsenter er på plass

Eldre inntar ungdomsklubben

Røsland jakter på ungdommen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag