RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss

Ullevål skoles byggeplaner møter motstand i høringsrunden

Skolen har plassproblemer og ønsker å bygge gymsal og spesialrom på en tomt som ligger noen steinkast unna skolen. Planen er å bygge ca. 2100 m² (BTA) på en tomt på ca. 2500 m². Tomten Ullevålsalleen 43 er i dag regulert til friområde. Det regulerte området omfatter Store Ullevål gård Ullevålsalleen 3743 og blir betegnet som spesialområde for bevaring og friområde.

I reguleringsbestemmelsene heter det blant annet: "Innenfor bevaringsområdet tillates ikke bygninger revet eller fjernet, med mindre fraværet av bevaringsinteresser dokumenteres av byantikvaren. Nybygg og på- og tilbygg tillates i prinsippet ikke. All bevaringsverdig vegetasjon skal underlegges forsvarlig skjøtsel. Store trær skal ikke fjernes med mindre de på grunn av elde eller skade er til fare for omgivelsene. Dette gjelder både for spesialområde/bevaring og for friområdet." Forslagsstiller Undervisningsbygg Oslo KF, som ønsker tomten vurdert som et mulig tilleggsareal for Ullevål skole, sier selv at planinitiativet kommer i konflikt med overordnede planer nemlig Grøntplan for Oslo.

Det er kommet en rekke uttalelser til Plan- og bygningsetaten i forbindelse med planinitiativet. Friluftsetaten kan ikke anbefale at eksisterende friområde omreguleres til utbygging. Dersom tomten ikke skal brukes som rodetomt for etaten, bør den opparbeides som en fortsatt del av grøntområdet, mener etaten.

Det er verdt å huske at de biologiske undersøkelsene som ble gjort i Ullevål-

skrenten (tomten ligger i denne skrenten) i 2003 på oppdrag av Friluftsetaten, viser et bevaringsverdig biologisk mangfold. I Oslo er et meget sterkt press på grøntområder i byggesonen. Oslo er derfor blant de kommunene i Norge som har flest utryddingstruede arter. Omregulering og utbygging av denne tomten vil utradere viktige deler av dette mangfoldet.

Fylkesmannen er i sin uttalelse til planarbeidet generelt skeptisk til at friområder omreguleres og bebygges. Oslo fortettes og behov for utbygging med tiltak for barn og unge er i stadig konflikt med kommunens overordnende føringer. I henhold til Oslo kommunes Byøkologiske program 20022014 skal den blågrønne strukturens styrkes. Ett mål er at regulerte friområder og andre viktige natur- og rekreasjonsområder i byggesonen beholdes. Fylkesmannen ber om at det gjøres en grundig vurdering av aktuelt planforslag opp mot målet om å beholde regulerte friområder.

Oslo og omegn friluftsråd er svært kritisk til at Oslos innbyggere stadig må gi fra seg sine sårt tiltrengte fri- og grøntområder. Arealregnskapet for de siste 12 årene viser at netto avgang av fri-og grøntområder i byggesonen har vært på 4500 mål. Friluftsrådet mener at en bør etterstrebe en byutvikling som ivaretar og ikke minst videreutvikler byens grønt- og friområder i tråd med alle flotte visjoner i forslag til ny Grøntplan for Oslo. Oslo og Omland Friluftsråd kan ikke støtte den planlagte omreguleringen.

Trafikketaten påpeker i sin uttalelse at tiltaket ikke må medføre vesentlig økt parkering langs gategrunn og at adkomstmuligheter i området må sikres.

Samferdselsetaten stiller spørsmål om det er hensiktsmessig å utvide skoleområdet i forhold til avstand fra eksisterende Ullevåls skole. En trafikal vurdering må foretas som beskriver hvordan gang- og kjøreadkomst skal løses og hvor stor betydning den foreslåtte utbyggingen vil få på trafikksikkerhet og fremkommelighet på det kommunale veinettet.

Byantikvaren skriver i sin fyldige uttalelse blant annet: Friområdet har inngått i Store Ullevåls gårds- og hageanlegg fra 1700-tallet. Mulige terrasseringer og andre fysiske spor fra hageanlegget kan fremdeles finnes på tomten. Det er registrert automatisk fredete kulturminner og gjort arkeologiske funn i nærområdet til planområdet. Byantikvaren krever derfor en arkeologisk registrering av planområdet ifølge lovhjemmel om undersøkelsesplikt. Byantikvaren vil komme med ytterligere kommentarer til planinitiativet etter at en slik registrering er foretatt. Dersom det blir gjort funn, vil saken oversendes Riksantikvaren for nærmere vurdering. Pr. i dag er det ikke bestilt arkeologisk undersøkelse fra tiltakshaver for å avdekke disse forhold.

Videre nevner byantikvaren at friområdet inngikk i Ullevål Hagebys plan, og var en av flere parker for Hagebyen.

Byantikvaren fraråder at planen settes i verk. Friområdet har stor kulturhistorisk verdi som bør styrkes, ikke svekkes. Byantikvaren oppfordrer derfor til at gjeldende regulering styrkes med nedbygging/opphør av rodestasjonen og med ytterligere opparbeidelse av friområdet/parken.

En lang rekke naboer har gått sammen om en fellesprotest mot planen. Naboene har mange av de samme argumentene som ovenfor. I tillegg har naboer enkeltvis sendt inn protester.

Naturvernforbundet Oslo Nord, Nettverk for vern av grønne lunger, Sogn kultur- og historielag og Marienlyst Vel har sammen skrevet et brev som sier nei til skolebygging på regulert friområde. Her blir blant annet nærheten til verneverdig bebyggelse, Grønn Rute og det biologiske mangfoldet i Ullevålskrenten brukt som innvendinger. Arealbehov og arealbruk forutsetter en helhetlig og langsiktig tenkning sier de videre. Den nye skolen som er planlagt i denne delen av Nordre Aker vil løse problemet.

Utdanningsetaten sier selv i Skolebehovsplan 20102020 at planen om utvidelse av Ullevål skole er en beredskapsplan i forhold til risiko for endrede prognoser. Nybygg forventes noe dyrt og gir kun begrenset kapasitetsutvidelse. Prosjektet vil ikke være nødvendig ved etablering av ny grunnskole i området.Birgit Hoem

Nettverk for vern av grønne lunger

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere