Ulovlig undervisning på Bogstad skole

Bogstad skole fikk et foreldreopprør mot organiseringen av gruppeundervisningen. ARKIVFOTO

Bogstad skole fikk et foreldreopprør mot organiseringen av gruppeundervisningen. ARKIVFOTO

Fylkesmannen gir foreldreopprørne på Bogstad skole rett. Undervisningen er i strid med opplæringsloven.

BOGSTAD: Det startet med en underskriftskampanje hvor cirka en fjerdedel av foreldrene ved Bogstad skole protesterte mot undervisningsformen ved skolen.

Del på Facebook

Dette gikk blant annet på mange og store aldersblandede grupper med lite kontinuitet som ivaretok elevenes behov for sosial tilhørighet. Striden førte til at FAU ved skolen følte mistillit, hvor åtte av ti representanter trakk seg. Debatten har vært til dels hard og preget av store motsetninger ved skolen.

Saken havnet til slutt hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, etter at skole, foreldre og Utdanningsetaten har uttalt seg.

Liten ære

Fylkesmannen levner redegjørelsen fra Utdanningsetaten liten ære. Fylkesmannen mener blant annet at det ikke stemmer som etaten hevder, at basisgruppen ivaretar elevens behov for sosial tilhørighet i henhold til kravet i opplæringslovens § 8–2.

«Så vidt Fylkesmannen kan se, er det ingen opplæring som skjer i den enkelte basisgruppen, da de alltid er sammen med andre basisgrupper/elever», skriver Fylkesmannen.

«Etter Fylkesmannens vurdering innebærer dette at det i utgangspunktet må være en fast basisgruppe/klasse der mesteparten av opplæringen skjer. Ut fra denne basisgruppen/klassen kan så elevene deles i andre grupper. Fylkesmannen mener at organiseringen ved Bogstad skole blir det motsatte av dette», skriver Fylkesmannen videre, som også er kritisk til størrelsen på enkelte av gruppene.

«I strid med loven»

I Fylkesmannens konklusjon står det at de faktiske gruppeorganiseringen ved Bogstad skole er i strid med opplæringsloven. Kommunens manglende kriterier og operasjonalisering i forhold til bruk av nivågrupper, innebærer at kommunen ikke har et forsvarlig system for å kunne vurdere om kravene i opplæringsloven blir fulgt.

Fylkesmannen pålegger Oslo kommune å iverksette tiltak som sikrer at organiseringen av elevene ved Bogstad skole er i samsvar med kravene i opplæringsloven.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.