*Nettavisen* Nyheter.

Ung makt i rådhuset

Pernille Grimeland Røsvik (foran) og Myra Eriksdotter Melkild (bak t.h.) fra Ungdomsrådet i Bydel Frogner var med på møtene i Rådhuset.

Tolv Frogner-ungdommer deltok på ungdommens bystyremøte, hvor det blant annet ble tatt til orde for å gi metadon til unge misbrukere under 25 år.

FROGNER: Under ungdommens bystyremøte møttes over 80 ungdommer fra Oslos bydeler, for å diskutere fem saker de anser som ekstra viktige. Oslo bystyre er forpliktet til gi sakene politisk behandling i etterkant av møtet.

Hele tolv ungdommer fra Bydel Frognerdeltok i de tre møtene.

Etterlyser engasjement

Ungdommene etterlyste blant annet mer engasjement.

«Mange elever i den norske skolen er for lite engasjerte. De kjenner ikke til sine muligheter til innflytelse og påvirkning» heter det i vedtaksprotokollen.

UBM mener det bør legges større vekt på politikk og mulighet for påvirkning i pensum.

I vedtaksprotokollen tas det også til orde for å styrke skolene med en rekke tiltak, som oppussing, større valgfrihet, flere vikarer og flere lærere per elev.

Den evinnelige debatten om nynorsk som pensum ble også tatt opp i Ungdommens bystyremøte.

«Sidemålet bør sidestilles med tredje fremmedsspråk. UBM mener at nynorskfaget skal frigjøres, og heller brukes til et valgfritt fag. Dersom elevene velger nynorsk, burde det være slik at ungdommen selv får velge hvorvidt de ønsker karakterer i faget eller ei», mener UBM.

Vil skjerpe sanksjoner

De unge benyttet også anledningen til å fremme sine ruspolitiske ytringer. Ungdommene mener det generelt er for enkelt for mindreårige å få kjøpt alkohol og tobakk. De ønsker strengere sanksjoner for å komme utingen til livs.

«Ved salg til mindreårige skal virksomheten miste salgsretten til varen i 3 uker ved første, og 3 måneder ved ytterligere overtredelser. Det skal ilegges kraftige bøter, i tillegg til at salgsretten mistes» skriver de i saksprotokollen.

De mener hyppigere, offentlige skjenkekontroller vil resultere i strengere kontroll av legitimasjon.

Vil senke LAR-grensen

Mest oppsiktsvekkende er det kanskje at de unge tar til orde for at unge misbrukere også skal kunne få legemiddelassistert rehabilitering (LAR). I dag er grensen på 25 år.

«Oslo kommune skal utvide LAR-ordningen slik at flere, også yngre misbrukere, kan benytte seg av den, og at det for de tyngste misbrukerne skal tilbys heroinassistert behandling. Det bør opprettes flere døgnåpne sprøyterom, med faglært helsepersonell. Rehabiliteringskøene må reduseres ved å opprette flere plasser for rusmisbrukere som ønsker behandling. For å hindre tilbakefall må også ettervernet styrkes» skriver de i protokollen.

De mener det også bør opprettes flere døgnåpne sprøyterom med faglært helsepersonell, og flere plasser på rehabiliteringsinstitusjoner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.