Gå til sidens hovedinnhold

Ungdom og holocaust

Økonomisk støtte fra Oslo kommune til Holocaust- senteret på Bygdøy, garanterer Oslos skoleungdom studiebesøk.

BYGDØY: Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) holder til i landssvikeren Vidkun Quislings gamle bolig, Villa Grande, på Bygdøy. På initiativ fra KrF-gruppen i bystyret, har Oslo kommune bevilget 500.000 kroner i støtte, slik at de kan ansette enda en formidler.

Støtten er avgjørende for å garantere skoleklassene som kommer, gode og lærerike besøk, sier undervisningsleder Katusha Otter Nilsen.


Relevant til nåtid

I løpet av høsten 2006 har 2325 elever, fordelt på 143 grupper, besøkt HL-senteret. Samtidig har 451 lærere også besøkt studiestedet, det er utenom de lærerne som følger elevgruppene.

Høsten består av under 16 uker, en uke har fire besøksdager, da sier det seg selv at vi har hatt det hektisk, sier Katusha. Hun forteller også at telefonen ikke har stått stille siden åpningen etter nyttår, og senteret er fullbooket med grupper frem til påske. I løpet av høsten har formidlerne gjort en evaluering blant elever, fra Majorstuen skole, som har besøkt utstillingen.

Ungdommene synes utstillingen er interessant og relevant i forhold til vår egen tid. Det er nettopp noe av hensikten. Vi bruker historien til å belyse temaer i vår egen tid. En interessant utvikling er at på spørsmålet om hva ungdommen legger til grunn for rasisme, er svaret religion. I motsetning til tidligere, da var utseende og kultur mer fremtredende, sier undervisningslederen.


Gruppearbeid

Elevene som besøker Villa Grande og utstillingen, jobber gjerne i grupper. Hver formidler besørger grupper på maks 15 personer og studentene bruker utstillingen som kilde i de forskjellige oppgavene de velger seg. Ut fra en liste velger de oppgaver og får deretter utdelt utstyr for å løse casen. Elevene skal på slutten av dagen presentere sitt bidrag for de andre gruppene gjennom for eksempel film, bilde, lyd, rollespill eller liknende.

På den måten blir hver gruppes presentasjon unik, og læremåten inkluderende for alle, sier Katusha. Utstyret elevene bruker, for eksempel digitalkameraer, filmkameraer, pc-er og mp3-spillere for opptak, er kjøpt inn for sponsormidler gitt av Statoil.


Utstillingen

Selve Holocaust-utstillingen går over tre plan. På inngangsplanet starter det med en introduksjon, en del om stigmatiseringen og tankene som gjorde nazismens fremvekst mulig, rasestaten og rasekrigen og en videoprojeksjon som gir en visuell fremstilling av tiden fra 1933 til 1945. I kjelleren fortelles historien om hva som skjedde med norske jøder under krigen, Holocaust, Auschwitz og hva som skjedde etter folkemordene i nazistenes største konsentrasjonsleir, restitusjonsoppgjøret og et minnerom som viser navn, bosted, fødsels- og dødsdato for de 766 norske ofrene for Holocaust. I første etasje vises en installasjon som ser på hva Holocaust betyr for oss i dag og et læringsrom hvor man, på touchskjermer, kan lese mer om de ulike temaene.

Vi er veldig glad for at Oslo kommune ser nødvendigheten av tilskudd og gleder oss til å ta imot nye grupper med skoleungdom fra hele landet, sier Katusha.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året