Unge og eldre får mest i bydelsbudsjettene

Bydelsdirektørene i Groruddalen har lagt budsjettkabal til neste år. Gjennomgående for alle bydelene er satsing på barn, eldre og kultur.

Groruddalen: Bydelsdirektørene i Groruddalen har ingen grunn til å juble, men trenger ikke fortvile heller. Alle fire bydelene har fått melding om et ikke akkurat romslig, men fullt akseptabelt budsjettforslag. Bydelsdirektørene har fremlagt sine budsjettforslag til lokalpolitikerne, og det er mange likhetstrekk i budsjettene.
Takket være ekstra overføring til bydelene i 2006, kan de aller fleste tjenestetilbudene bli videreført også i 2007.
Slik det ser ut nå er de eldste og yngste i Groruddalen budsjettvinnerne. Dette er også i tråd med byrådets mål for bydelene i 2007.
Når det gjelder satsing på unge, er dette todelt og gjelder både barnehageplasser og større satsing på barnevern. Bydelene Stovner, Alna og Bjerke melder nå om satsing på full barnehagedekning. Grunnen til dette er massiv innflytting av barnefamilier i disse bydelene. Når det gjelder bydel Grorud er situasjonen litt annerledes. Omlegging av kriteriesystemet for fordeling av budsjett til barn og ungdom, har gitt Bydel Grorud en sterkt redusert andel av midlene. Byrådet har beregnet Bydel Grorud sitt helårs tap ved det nye kriteriesystemet til 9 millioner kroner. Halvparten av dette skal dekkes i 2007-budsjettet. Budsjettforslaget er basert på lavere utgifter til barnevernstiltak utenfor hjemmet, samt færre sykehjemsplasser i bruk, enn det som er situasjonen i oktober 2006.
Et uttalt mål for eldre er å gi dem mulighet til å bli boende hjemme lengst mulig. Derfor meldes det om færre sykehjemsplasser (Stovner, Bjerke), men en styrking av pleie- og omsorgstilbudene i bydelene. Alna oppretter i tillegg et innsatsteam som skal møte brukere og pårørende og tilrettelegge for at de skal kunne bo hjemme.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.