Gå til sidens hovedinnhold

Unnskyld politifolk!

nn 16. august i fjor skrev vi en leder om det vi kalte "tragisk ansvarsfraskrivelse fra sykehusledelsens side" i etterkant av at Ali Haji Mohamed Farah ble etterlatt hardt skadd i Sofienbergparken. I denne lederen kritiserte vi også politiets og ambulansepersonellets opptreden på stedet. I forrige uke ble det lagt frem en fersk vurdering fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, som på eget initiativ tok opp spørsmålet om politiets opptreden i Sofienbergparken 6. august 2007, og om denne var i strid med diskrimineringsloven. Likestillings- og diskrimineringsombudet finner ikke at det er grunn til å tro at etnisitet har hatt betydning for politiets opptreden, og at politiets handlinger ikke er i strid med diskrimineringsloven.
nn Lokalavisen synes initiativet fra ombudet var riktig og viktig. Og vi tar inn over oss at ikke alle aktørene i Sofienbergparken fortjente den kritikken vi ga uttrykk for. Det er gledelig at politiets opptreden tåler en slik gransking. Gledelig er det også at politiet i Oslo har opprettet en stilling som mangfolds- og minoritetsrådgiver den første i sitt slag i politietaten. En viktig del av jobben som rådgiver i minoritetsrelasjoner, er å bistå Oslo politidistrikt i utfordringer relatert til etniske problemstillinger. I tillegg står kontakt med ulike minoritetsmiljøer i hovedstaden sentralt. Å behandle alle innbyggere i Oslo likt uavhengig av kjønn og etnisitet og sosial status er en daglig utfordring. En rådgiver alene gjør ikke den store forskjellen. Men det vitner om et riktig fokus.
Likestillings- og diskrimineringsombudet finner ikke at det er grunn til å tro at etnisitet har hatt betydning for politiets opptreden

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot