Gå til sidens hovedinnhold

Uoversiktlig, komplisert og et meget sammensatt trafikkbilde

Det er konklusjonen fra Statens havarikommisjon for transport (SHT) i forbindelse med dødsulykken i Hoffsveien.

HOFF: Havarikommisjonen har foretatt en forundersøkelse av ulykken med befaring og samtale med traktorfører. SHT mener at trafikksituasjonen på ulykkesstedet bør forbedres.

Problematisk

SHT er av den oppfatning at ulykkesstedet er uoversiktlig, komplisert og med et meget sammensatt trafikkbilde. Det har ikke forekommet alvorlige ulykker på stedet tidligere, men ulykkesstedet er betydelig trafikkert både av veitrafikk og myke trafikanter i tillegg til trikk. Trafikksikkerhetsmessig er det problematisk at bilførere må rette sin oppmerksomhet mot flere samtidige risikofaktorer, samt at trikkekryssingen ikke er samregulert med gangfeltkryssingen, skriver SHT til samferdselsetaten.

Tilsvarende områder

I rapporten henstiller SHT til Oslo kommune å se på muligheten for å forbedre ulykkesstedet med hensyn til trafikksikkerhet og at kommunen også bør vurdere gangfelt andre steder i Oslo med tilsvarende trafikkmiljø.

Samferdselsetaten er innstilt på å følge opp henstillingen fra havarikommisjonen.

Dette er et vanskelig område hvor det skjedde en tragisk ulykke. Vi har tilsvarende områder med fotgjengeroverganger med kompliserte trafikkbilder flere steder i Oslo. Vi må selvfølgelig vurdere ulykkespunktet og samtidig alle liknende kryss i byen. Vi må foreta en kartlegging og se på helheten. Vi vil lage et prosjekt knyttet til dette, sier overingeniør Karl Arne Hollingsholm i samferdselsetaten.

Reklame

Kutt den skyhøye strømregningen: Slik får du billigst og best varempumpe