*Nettavisen* Nyheter.

UP på skoleveien

I august er 60.000 uerfarne, små trafikanter på vei til skolen for første gang. Foreldrene utgjør den største trafikale risikoen for skolebarna. 300 UP-folk er satt på saken.

I tillegg vil hundrevis av politibetjenter fra landets lokale politidistrikter befinne seg ved, og på, barneskolene i ukene som kommer.
Vi jobber både mot barna, foreldrene og bilistene. Vårt hovedmål er å være synlig tilstede, mer for å forebygge enn for å ta folk, sier UP-sjef Reidar Humlegård.
UP-sjefen forteller at bilister som holder høy fart, samtidig som de er uoppmerksomme, er en stor fare langs landets skoleveier. I august-kontrollene tidligere år har det vært rikelig med bøteleggelser, spesielt i 30- og 50-sonen. I tillegg ble flere tilfeller av fart over 120 km/t på skoleveier med 60-sone ble rapportert i fjor.

Hensynsløse foreldre

Den farligste på skoleveien er ofte en forelder som kjører egne barn til skolen.
Hvert år har vi mange farlige situasjoner i forbindelse med henting og bringing. Spesielt i de siste 10-15 minuttene før skolen starter, kan halvtrøtte, stressa foreldre bli en risiko for barna, sier Humlegård.
Trygg Trafikk ber foreldrene stoppe et stykke unna skolen.
Jeg har sett tilfeller der foreldre rygger inn av skoleporten for å slippe sine egne unger trygt av. Overfor alle de andre barna er dette hensynsløs og farlig atferd, sier Elen Zickfeldt, nestleder i fag- og prosjektavdelingen ved Trygg Trafikk.
Omtrent halvparten av alle barn opptil 12 år blir kjørt til skolen. Vi har en ond sirkel der stadig flere foreldre kjører barna sine, fordi de synes det er for mange biler på skoleveien til at de tør å la barna gå, sier Zickfeldt.
Gjennom aksjonen "Aktive skolebarn" samarbeider Trygg Trafikk, Statens Vegvesen, Sosial- og helsedirektoratet og politiet om å gjøre skoleveien bedre og tryggere. Målet er at flere barn skal gå til skolen, i følge med voksne der trafikkforholdene tilsier det.
I tillegg til å minske trafikk-faren legger aksjonen vekt på helseaspektet ved bevegelse. Barn som har gått til skolen, og kanskje pratet med andre underveis, er mer mottakelige for stillesittende læring når skoledagen begynner, sier Sigfeldt.

Barn bør øve

Den lovfestede grensen for offentlig transport til skolen går ved 2 kilometers avstand mellom hjem og skole. Utdanningsforbundet mener flere barn burde hatt dette tilbudet, der skoleveien ikke er trygg nok.
For barna som skal gå selv, er det viktig å øve på skoleveien sammen med foreldrene, sier Helga Hjetland, leder i Utdanningsforbundet.
Hun påpeker at seksåringene har vanskeligheter med å koble synsinntrykk sammen til et helhetsbilde, for eksempel kan biler som kommer i hver sin retning skape forvirring. Farts- og avtstandbedømmelse er et annet problem for de minste trafikantene.
Tiltak som trafikkpatruljer burde vært mer utbredt uten for de store byene. Spesiell bekledning for de minste, som signalgrønne vester og capser, skulle vi også gjerne sett mer av. Ikke minst utover høsten når barna går til og fra skolen i mørket, sier Hjetland.

Dårlig impulskomtroll

Aslak Fyhri, psykolog og forsker ved Transportøkonomisk Institutt, vet mye om seksåringenes mentale evner til å takle trafikk.
Våre undersøkelser viser at seksåringer er i stand til å forstå relativt komplekse sammenhenger i trafikken, dersom de trener aktivt på dem. Men da vi testet barn i reelle trafikksituasjoner, viste det seg at forskjellene mellom byer og tettsteder er store. Mens bybarna lærte seg å forstå trafikken og handle fornuftig, så vi ingen læring hos tettsted-barna. Vi er faktisk ikke sikre på hva denne forskjellen skyldes, sier Fyhri, men lanserer likevel to teorier: 1) Barn som stadig befinner seg i komplekse trafikksituajoner, er mer motiverte for denne læringen, og 2) Jo mer kunnskap du allerede har tilegnet deg, jo lettere er det å lære noe nytt innenfor samme område.
Han påpeker at seksåringene uansett ikke har god nok impulskontroll til å være pålitelige trafikanter
Når som helst kan ett eller annet fange oppmerksomheten deres og få dem til å glemme alt de har lært, sier trafikkforskeren.
Det er disse sammenhengene, mellom små barn og biltrafikk, UP-sjef Reidar Humlegård har satt sine folk til å informere om.
Alt du ser som bilist, er en stor sekk og to bein som kommer gående. De er små, disse skoleungene. Noen av dem fortsatt fem år. I enda noen år vil de være vimsete og uberegnelige. De er ute på den livslange veien som trafikanter for aller første gang, sier Humlegård, og oppfordrer innstendig alle bilførere til å vise ansvar.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag