Uro over Fossum-diagonalen

Staten vegvesen er bekymret for at Fossumdiagonalen bare gjør vondt verre med trafikk og miljøbelastning i Groruddalen. - Vi er usikker på skjebnen til prosjektet.

AMMERUD: Disse dramatiske ordene kom fra prosjektleder Håkon Haaversen i Statens veivesen. Sist torsdag gjestet han Grorud bydelsutvalg for å fortelle hvor langt man er kommet i planlegging av ny tverrforbindelse fra riksvei 4 til Østre Aker vei. Foreløpig er det kun bevilget penger til selve diagonalen, mens øvrige oppgraderinger rundt denne ikke er finansiert. Det kan føre til at miljøet går fra vondt til verre for beboerne langs Trondheimsveien.

"Skremmer bort" bilene

500 millioner er satt av i Oslopakke 3 i perioden 2006-2010, til Fossumdiagonalen. Resten av finansieringen er det bilistene som punger ut i bompenger. Politikerne i Stovner bydelsutvalg er bekymret for hvor utløpet av diagonalen vil komme, og om den noen gang blir bygd. Også politikerne på Grorud finner grunn til en viss uro over den siste utviklingen i saken. Vegvesenet ser for seg fire mulige scenarier:
- Fossumdiagonalen blir bygd. Trondheimsveien blir nedbygd. Østre Aker vei blir oppgradert til 3 felt i hver retning.
- Fossumdiagonalen blir bygd, samtidig med oppgradering av Østre Aker vei. Ingen nedbygging av Trondheimsveien.
- Vegvesenet nøyer seg med å strupe Trondheimsveien, uten å bygge Fossumdiagonalen.
- Bygge kun Fossumdiagonalen.
Trine Skarvang fra Fremskrittspartiet minnet om at mange groruddøler kjører på tvers av dalføret, ikke bare ned mot sentrum. Hun spurte om bredding av Nedre Kalbakkvei ses i sammenheng med Fossumdiagonalen og om Bredtvet-diagonalen var aktuell. Ifølge Haaversen ses de to veiene hver for seg isolert.
Jeg trodde vi nå skulle se hele Groruddalen i sammenheng,. Vi må samkjøre alt dette. Jeg blir litt bekymret, sa Skarvang.
Vegvesenet har "straffetiltak" på lur dersom noen skulle driste seg til fortsatt å bruke riksvei 4 som vei til sentrum.
Vi kan strupe trafikken om nødvendig, sa han og henviste til at det kan bli satt opp ett til to lyskryss for å "skremme" vekk bilistene.
Da blir det jo enda mer forurensning, siden bilene må stoppe opp og starte igjen hele veien ned. Hvor blir disse lyskryssene satt opp, spurte Tom Evensen fra Frp.
Det er for detaljert til å si noe om nå, svarte Haaversen.

Arealer blir ikke frigitt

Mange har sett for seg at en nedbygging av Trondheimsveien fører til at arealer blir frigitt.
Hakker dere opp asfalten? Blir veien bygd ned, spurte Kim Raubakken fra Høyre.
Det har vært snakk om å frigi arealer til boligbygging. Jeg trodde dette var et element i prosjektet, sa BU-leder Jack
Vi frigir ingen arealer langs veien, fastslo veivesenets mann.
Hva med forurensning langs Østre Aker vei, spurte Anders Røberg-Larsen (AP).
Det er ikke til å komme fra at det blir mer forurensning langs den veien, men vi vil heller ha den der enn på riksvei 4, sa Haaversen.
Høyres Brigitte Chauvin fryktet for Bånkall gård.
Den blir ikke berørt, sa Haaversen.
Statens veivesen skal være ferdig med sin "plan for planlegging" i mars. Da legges saken ut på offentlig høring.

Sykling og gåing

Et trekk ved Fossumdiagonalen som veiprosjekt, er at den ikke øker veikapasiteten fra dagens nivå.
Det skyldes at ring 3 ikke tåler mer trafikk. Vi satser derfor på å holde en balanse i kapasiteten. Trafikkveksten kan tas unna med kollektivtilbud, sykling og gåing, sa Haaversen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.