Gå til sidens hovedinnhold

Utbygger: Venter på Jernbaneverket

Fri Eiendom/Nydalen Bolig viser til at de fortsatt venter på at Jernbaneverket skal komme "på banen".

NYDALEN: Nydalen Bolig (FRI Eiendom AS) avviser Vegvesenets kritikk, og viser til at de fortsatt i likhet med Plan- og bygningsetaten venter på at Jernbaneverket skal delta i planleggingen av undergangen under toglinjen, og at det derfor ennå ikke foreligger noen rammetillatelse for arbeidet.

Og så lenge det ikke foreligger noen rammetillatelse, kan vi ikke gå ut i noen anbudsprosess, sier Per Haavind i Nydalen Bolig.

Og det er riktig at det er en trapp i undergangsplanen. Men denne trappen vil eventuelt gå over cirka tre etasjer. Hvor ofte velger folk og gå trapper som strekker seg over tre etasjer? Hvordan blir både rampen og trappen vinterstid med snø og is? Det er Samferdselsetaten i Oslo som skal brøyte, salte og strø. Vil etaten prioritere denne trappen? Det er jo slike forhold som gjør at vi mener at alle parter vil være bedre tjent med en ny og utvidet undergang ved Nydalen togstasjon, som også vil tilfredsstille universell utforming, avslutter Haavind.

Nydalen Bolig understreker også at det er Nydalen Bolig AS som er utbygger og kontraktspart i saken.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene