Gå til sidens hovedinnhold

Utbyggere fjerner trærne på tomter

Utbyggere fortsetter å rasere tomter for trær, uten at noen kan stoppe dem.

Sollerud: Ullern Avis Akersposten har gjennom flere reportasjer de siste årene pekt på utbyggere som bedriver flathogst på tomter de kjøper opp. Dette skjer før de starter søkeprosessen i Plan- og bygningsetaten. Dermed unngår de bestemmelsene i småhusplanen som omhandler ivaretakelse av vegetasjon og ikke minst større trær. Politikere har sagt at dette må begrenses, men har ikke evnet å finne en løsning på problemene.

Felle så raskt som mulig

Etter hugst i Arnebråtveien sa en representant for utbygger, Beliggenhet AS, rett ut om de «stygge, gamle trærne»: «Hele byggeprosjektet kan gå i vasken på grunn av trær. Hvis man fritt kan felle trærne på en eiendom, er det bare å gjøre det. Det er ingen bestemmelser eller lovhjemmel som kan hindre dette. Det lønner seg å felle trærne så raskt som mulig.»

I Arnebråtveien er Belligenhet AS politianmeldt for hugsten i et område med biologisk mangfold.

Tidligere politianmeldt

I Kirkehaugsveien 7 er vegetasjon og større trær nylig fjernet. Tomten er kjøpt av utbygger Trosterudtunet AS, som tidligere i år ble politianmeldt av Plan- og bygningsetaten etter ren flathugst på en tomt i Heggelibakken. I Kirkehaugsveien 7 skal det bygges to eneboliger og en tomannsbolig ifølge Neptune Properties som på sin nettside informerer om at disse vil bli lagt ut for salg.

Etterspør lys og luft

Lasse Røsnes er adm. dir. for både Trosterudtunet AS og Neptune Properties AS.

– Blir trær og annen vegetasjon fjernet for lettere å få gjennom søknad om rammetillatelse hos Plan- og bygningsetaten?

– Nei, det er for å åpne opp tomten. Den trenger mer luft og lys og ved å fjerne en del av vegetasjonen åpner vi også opp for utsikten, sier Røsnes.

Men her er det ikke bare snakk om gjengrodd vegetasjon. Flere gamle trær også blitt fjernet.

– Det står også igjen trær på tomten. Noen av trærne måtte fjernes for å få plass til de nye boligene.

I Heggelibakken ble Trosterudtunet AS anmeldt av Plan- og bygningsetaten for flathugst. Var det nødvendig å fjerne alle trærne?

– Tomten i Heggelibakken var gjengrodd og vegetasjonen måtte fjernes for å gjøre den byggeklar. Boligkjøpere etterspør lys og luft og ikke en gjengrodd tomt. Dessuten vil det bli nyplanting i Heggelibakken tilpasset de nye bebyggelsen, sier Røsnes.

– Plan- og bygningsetaten sa i forbindelse med anmeldelsen at rasering av vegetasjonen for å gjennomføre byggetiltak er i strid med småhusplanens bestemmelser.

– Jeg er ikke enig i det. Vi har full rett til å fjerne vegetasjon på egen eiendom. Vi tilpasser der vi kan. Etaten hevder at hugsten er ulovlig, men det er ikke hjemmel for å hevde dette, sier Røsnes.

Kaos i Kirkehaugsveien

Tomten ved siden av er Kirkehaugsveien 5, hvor det har vært en rekke konfrontasjoner og rettssaker mellom utbyggere og naboer, samt rettssaker mellom nåværende og tidligere utbyggere på samme tomt. Skifte av antall utbyggere og ansvarlige foretak er så omfattende at det ikke er mulig å få oversikt over hvem som er juridisk person på de ulike byggetrinnene. Mye av striden har stått rundt veiretten, som vil komme opp på nytt med enda et byggeprosjekt i den smale private veien.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden