*Nettavisen* Nyheter.

Utbygging Tryvann-Wyller

Åpent brev til fylkesmannen i Oslo og Akershus og MiljøverndepartementetDet er søkt om en betydelig økning av det areal som Tryvann skisenter disponerer i dag, innenfor markagrensen. Denne bynære delen av Nordmarka blir med svært lang tradisjon også benyttet av vanlige turskiløpere. Det er allerede i dagens situasjon en betydelig interessekonflikt mellom alpinanleggenes disponering av området og turskiløpernes nødvendige behov for å passere igjennom området, og videre inn i Marka. Det er miljømessig riktig å kunne gå direkte inn i Marka fra denne siden. Dvs. fra Bogstad, Strømsdammen og Voksenkollen. Her har man også offentlig kommunikasjon utbygget. Dette avlaster Holmenkollen og Frognerseteren trafikalt.Dagens alpinanlegg har hatt følgende uønskede bivirkninger:

1. Den gamle lysløypa på toppen av åsen, etablert i 1947 som verdens første, kan i praksis ikke brukes på grunn av krysning gjennom alpinanlegget. Dessuten foregår det utstrakt "off-pist" kjøring som bråkrysser lysløypa. Ved gode løssnøforhold (pudder) blir også stolheistraséen brukt som utforløype med passering ca. 12 meter over langrennssporet.

2. Den gamle løypa til Ringerikstjern er for alltid stengt på tross av at reguleringen betinget bro for passering.

3. Øvre Skomakerløypa fra Voksenkollen til Skomakertjern er for alltid stengt pga. alpintraseen fra tårnet til Hyttli.

4. Løypa over Skomakertjern er stengt pga. dårlig is som har sin årsak i tapping/fylling av vann til snøkanoner.

5. Hovedløypa fra Bogstad til Skomakertjern og nedre Skomakerløypa er nå eneste mulighet for å passere inn i Marka i dette området. Begge løypene fører frem til en smal passasje i bunnen av Tryvannskleiva. Her er det mange aktiviteter å dele plassen med, som for eksempel pølsebod i løypa. Løypa fra Bogstad og Nedre Skomakerløypa passerer alpinanlegget på en tålelig bra måte, dog noe anstrengt i bunnen av Vestkleiva. Det store problemet ligger i "off-pist" kjøring på tvers av øvre del av løypa fra Bogstad. Dette er etter påtrykk blitt forsøkt regulert med lette sperretau. Men flere passeringer er ikke ivaretatt, som for øyeblikket heistraseen fra Wyllertoppen til Hyttli. Disse passeringene er risikable da både alpinløperen og turløperen utfor har stor fart. Alpinløperen har en god del sikkerhetsutstyr i tillegg til hjelm. Dette har turløperen ikke, slik at en kollisjon vil ha størst risiko for turløperen. I turløypen er det for øvrig også småbarn. Denne tilstand vil i det lange løp fortrenge turløperen, som egentlig skulle være den prioriterte part. Her mangler det åpenbart effektive tiltak.Videre utbygging av alpinanlegget

Det er av mange grunner ønskelig å komme i møte behovet for et utvidet alpintilbud. Men det må ikke resultere i at turløperen blir helt fortrengt fra denne del av Marka.

1. Tårnbakken II

Tårnbakken II vil 100 % fortrenge "eksisterende" lysløype. Det må derfor opparbeides en fullgyldig erstatningsløype øst for tårnet. Forskjellige planer foreligger og er for øvrig lovet sponset med 1 mill. kroner av Tryvann Skisenter.

2. Utvidelse av Wyller mot syd

Den påtenkte utvidelsen av Wyllerløypa mot syd vil disponere eksisterende turløype på en lengre strekning nedenfor toppen. Dette innebærer omlegging av turløypa til et vanskelig bratt terreng og for å holde en noenlunde akseptabel standard, må det utføres svært store inngrep i et uberørt skoglandskap. Om nå miljøhensyn tillater dette, vil man likevel stå igjen med kravet om å unngå "off-pist" kjøring på tvers av løypa.

3. Utvidelse nord for Wyller og ved tårnet

Disse utvidelser vil også ha noen negative virkninger, men vil ikke berøre turløypene i samme grad som beskrevet under pkt. 1 og 2.Konklusjon:

Det er svært positivt at alpinsporten får et bedre tilbud, men dette må ikke skje på bekostning av turfolkets hevdvunne rettigheter eller resultere i massiv naturødeleggelse. For øvrig har man ennå ikke funnet en akseptabel løsning på adkomsten til Wyllerløpya i Sørkedalen. Her ligger det en gammel rekkefølgebestemmelse som burde komme til anvendelse. Dette må ses i sammenheng med en evt utvidelse og videre drift.Arne Bentzen

Medlem av Vestre Aker Frp

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag