Utbyggingen bråker for mye

Stig Ekrem og Merethe Danielsen bor i Holtveien 1 og de forteller at støyen fra arbeidene i Holtveien 3 har gjort det umulig å oppholde seg i hagen. Nå gleder de seg over at det er stille om morgenen og når de kommer tilbake fra jobb. Arkivfoto: Kristin Trosvik

Stig Ekrem og Merethe Danielsen bor i Holtveien 1 og de forteller at støyen fra arbeidene i Holtveien 3 har gjort det umulig å oppholde seg i hagen. Nå gleder de seg over at det er stille om morgenen og når de kommer tilbake fra jobb. Arkivfoto: Kristin Trosvik

Byggearbeidene i Holtveien 3 overskrider de fastsatte støygrensene. NCC har nå blitt pålagt byggerestriksjoner.

HOLTET: Sist mandag ble det foretatt støymålinger ved anleggsområdet i Holtveien 3 hvor det skal bygges boligblokker.

Målingene viser at gjennomsnittsverdiene overskrider de fastsatte støygrensene for Oslo kommune. Det vil si at alt støyende arbeid her er underlagt dispensasjon fra bydelsdirektøren.

Bydel Nordstrand sendte følgende melding til NCC: "Det meldes hermed at kjøring av gravemaskin og masseforflytning, som dumping av masser i lastebil, kun er tillatt i tidsrommet klokken 08 - 16, avbrutt av en times pause midt på dagen. Denne pausen legges samtidig med stopp av andre støyende arbeider, som kjøring av borrigg, pigghammer og sprengning."

LES OGSÅ: Holtet-naboer vant frem

Stoppordre

Støyforskriften sier at byggearbeider kan foregå fra klokken 06 med et gjennomsnittlig lydnivå på inntil 70 desibel. Arbeider som overstiger denne grensen krever dispensasjon.

– De har brutt med støyforskrifter for Oslo kommune. Det som har blitt presentert som alminnelig arbeider, som graving, kjøring av gravemaskin, lasting med mer, medfører så høy slagstøy at det ligger langt over de fastsatte grenser, sier Jan Nordahl, spesialkonsulent for samfunn og helse i Bydel Nordstrand.

Bydelen rekvirerte en støymåling fra Helse- og velferdsetaten og det var på bakgrunn av denne målingen at bydelen utstedte en stoppordre med øyeblikkelig virkning. Byggeprosjektet i Holtveien 3 har dispensasjon for å drive særlig støyende arbeid i tidsrommet 8-16. De nye restriksjonene innebærer at alt støyende arbeid må gjøres innenfor denne tidsrammen. I tillegg skal det være en times pause i denne perioden.

Klokken 07.10 tirsdag 8. juni, dagen etter at stoppordren ble utstedt, ble det likevel meldt om støyende arbeider i Holtveien 3. Bydelen svarte med å varsle om mulig politianmeldelse og tilbaketrekking av dispensasjon.


I et brev til bydelen beklager NCC det inntrufne: "Vi beklager at det ble utført gravearbeider før kl. 08.00 den 8. juni som strider mot de nye restriksjonene vedrørende arbeidstid for støyende arbeider. NCC Construction AS hadde ikke lyktes med å spre denne informasjonen videre til alle ledd."

LES OGSÅ: Trafikk-kaos råder på Holtet

NCC skriver videre at de nye restriksjonene ble meldt en arbeidsleder, men dette hadde ikke nådd frem til alle på byggeplassen.

"Da NCC Contstruction AS oppdaget at det ble lastet masser om morgenen den 8. juni ble arbeidene stanset umiddelbart. Det ble også avholdt møte med Håkanes Maskin, og alle involverte parter i gravearbeidene har nå blitt grundig informert i de nye arbeidstidene for støyende arbeider."

– Min inntrykk er at dette tar de alvorlig, og at de tar nabohensyn på alvor, sier Jan Nordahl.

Kan endelig bruke hagen

I dispensasjonstiden er det ingen støygrense.

– Men disse tidene må håndheves veldig nøye. Så fort du jobber på fjell avgir det en infernalsk lyd, det samme når man dumper et tonn med stenblokker. Men innen dispensasjonstiden er det ingen grense, for det må jo bygges. Men skulle det dukke opp helsemessige skader hos beboerne, da må vi se på dispensasjonen på nytt, sier Jan Nordal som melder at nye byggeprosjekter på Holtet får strenge regler å forholde seg til.

– Vi vil ikke nøle med å tilkalle politi for å stoppe arbeider hvis nødvendig, sier Nordal og ber naboer om å si ifra til bydelen hvis de er usikre på om støynivåene er for høye.

Nabo til Holtveien 3, Stig Ekrem, er lettet over at de nye restriksjonene er på plass.

– Vi har ikke registrert noe støy utenom klokken 8-16, det er kjempebra. Det er deilig å kunne være ute i egen hage og grille uten hørselvern, sier Ekrem og legger til at han håper også andre nå ser at det nytter.

– Det er mange slike støyende byggeplasser rundt oss nå på Holtet/Nordstrand. Det er viktig å si ifra, avslutter Stig Ekrem.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.