*Nettavisen* Nyheter.

Utbyggingen på Skullerud

For at dette ikke skal bli oppfattet som et ensidig angrep på LIDL's planer om å bygge varehus på den sentrale tomta ved Skullerud T-bane, vil jeg rette oppmerksomheten mot den store utbyggingen som er foretatt på dette relativt lille område. ørst av alt er det en ganske så intensiv boligbygging som har kommet de senere årene og som fortsatt pågår og planlegges.

Den som husker litt tilbake i tid vet at industri og næringsbygging harforegått i et raskt tempo, og mange tusen arbeidsplasser har blitt etablert. er vel å bra, men det medfører en sterk økning i trafikken på våre veier. er dette som bekymrer oss som bor i distriktet.

Innkjøringen til LIDL varehus skal skje via en vei som ligger bare 40 50 meter fra krysset med Skullerudvn. i Johan Scharffenbergs v., og når vi vet at det bare 50 100 meter lengre inn i samme vei skal komme boligblokker og et kjøpesenter da virker det nesten hodeløst at også bydelspolitikerne med sin leder, Aabø (Ap), i spissen går inn for all denne utbyggingen.Begrunnelsen er at det skal tilføres flere arbeidsplasser til distriktet.

Jeg vil anbefale alle politikerne om å ta en tur i distriktet å gjøre seg kjent med forholdene, ganske spesielt lederen Aabø, som det later til bor langt fra disse traktene.Byutviklingskomiteen var på befaring den 14.mars.All ære til den for det, men det passet ikke bydelspolitikere som Arnfinn Aabø å være til stede.Det kunne ha vært en nyttig lærdom, og bedre innsikt, å få med seg for politikerne.Jeg tillater meg å spørre om hvorfor ingen var til stede i møte med bl.a. beboerne i distriktet?

For de som ikke er spesielt godt kjent på Skullerud kan jeg fortelle at dette krysset og området er daglig skolevei for hundrevis av barn til skolene, Rustad og Skullerud.Det er veien for endre og uføre, daglig ser vi kjeder av barnehagebarn,det er inngangsporten til rekreasjonsområder og Østmarka.Fordi det også er gangveien fra boligfeltene til T-bane og buss for beboerne, har Vegetaten snevret inn veien ved gangfeltet.

Så til LIDL-bygget.Det var merkverdig at utbyggeren startet gravearbeidene midt i juleferien, og opparbeidet innkjøringsveien rett ved bussholdeplassen opp mot veikrysset.Sporveien og andre hadde sagt nei til en annen adkomstvei og kraftledningene gjorde andre løsninger umulige.Likevel fortsatte grunnarbeidene, med bydelspolitikernes velsignelse og begrunnelse at det ville bringe nye arbeidsplasser til distriktet.LIDL-utbyggingen må sees i sammenheng med at det er planlagt et kjøpesenter og boliger 100 meter lengre inn i J. Scharffenbergs v.(På det området der Morgenstierne-bygget og bokklubbene i dag ligger.)Arnfinn Aabø og politikerne i bydelen sier ja til også dette, fordi det vil tilføre bydelen nye arbeidsplasser!

Til slutt en takk til byutviklingskomiteen som ser ut til å ha undergitt saken en grundig utredning, ved å utsette saken i tid.Som et apropos vil jeg antyde at dersom det hadde vært slik som i tidligere tider, at politiet hadde vært en viktig høringsinnstans, så ville ikke denne trafikkfarlige utbyggingen funnet sted. oss håpe at fornuften seirer.Jon Torstein Kvikne

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag