Gå til sidens hovedinnhold

Utfordringer ikke problemer

Uteteamet på Stovner er ute der ungdom ferdes. Aktive jentegjenger kjenner de ikke til.

Stovner: Uteteamet på Stovner er en del av barnevernet, men er lokalisert og jobber selvstendig. Teamet har to feltarbeiderstillinger. De prøver så tidlig som mulig å fange opp ungdom som er i ferd med å utvikle problemer, slik at videre negativ utvikling stoppes. Uteteamet er ute der ungdom ferdes, både i og utenfor bydelen, og jobber nært opp mot skoler, aktivitetshus og politi.

Gjenger

I og med at de jobber tett opp mot ungdommen i bydelen, ville Uteteamet være de første til å få meldinger eller selv observere om gjenger oppstår.
Vi jobber med dette på Stovner, og tar fatt i problemet hvis det skulle dukke opp. Det er ingen, verken klubber eller andre som har meldt om gjengproblematikk, og vi får stort sett tilbakemeldinger når slike ting skjer, sier feltarbeider Lene Viken.

Utfordringer

Uteteamet jobber med forbygging av rus og holdningsskapende arbeide. For å lykkes med dette må de ha tett kontakt og dialog med ungdommene i bydelen.
Forebygging handler om å komme i kontakt med dem som har problemer så tidlig som mulig. Dess før, jo bedre blir resultatet av vår jobbing, sier feltarbeider Knut Mikkelsen.
Det er ikke bare ungdom med problemer som uteteamet har kontakt med. De jobber også med vanlig ungdom som kan bistå med å skape et godt forhold til de andre.

Reklame

Dette gir du til morsdagen