*Nettavisen* Nyheter.

Vålerenga Fotball får bot på 80.000 kroner

Vålerenga-tilhengere tente 8-10 bengalske lys/bluss i kampen mellom Fredrikstad og Vålerenga, og det ble kastet inn gjenstander på banen, skriver Norges fotballforbund. NB! Bildet er fra en tidligere Vålerenga-kamp. Foto: ARKIVFOTO: Andreas Lindbæk

Vålerenga Fotball ilegges en bot på 80.000 kroner for supporternes opptreden i kampen mot FFK i Fredrikstad 16. mai.

Det melder Norges fotballforbund. Her er hele begrunnelsen:

"Sanksjonssak 7/11 – Vålerenga Fotball

NFFs påtalenemnd (Påtalenemnda) anmeldte Vålerenga til Doms- og sanksjonsutvalget (Utvalget) på bakgrunn av at klubbens tilhengere under Tippeligakampen Fredrikstad – Vålerenga 16.mai skal ha tent 8-10 bengalske lys, samt kastet gjenstander på banen.

Utvalget finner det bevist at Vålerenga-tilhengere har forholdt seg som beskrevet i Påtalenemndas anmeldelse. Utvalget legger således til grunn at Vålerenga-tilhengere i kampen mellom Fredrikstad og Vålerenga ved lagenes innmarsj tente 8-10 bengalske lys/bluss og det senere i kampen ble kastet inn gjenstander på banen.

Pyroteknisk materiale kan kun benyttes av hjemmelagets supportere dersom det er gitt særskilt tillatelse og bruken skjer i tråd med NFFs anvisninger. Bakgrunnen for det generelle forbudet, søknadsprosedyren og de strenge retningslinjene for bruk av pyroteknisk materiell er at dette er svært brannfarlig og kan forårsake skade.

Det fremgår av sanksjonsreglementet at en klubb kan ilegges sanksjoner for overtredelser begått av dens tilhengere i tilknytning til kamp klubben deltar i. Det følger videre av sanksjonsreglementet at det ikke er et krav om skyld hos klubb i de tilfeller hvor det er tale om å ilegge sanksjoner for overtredelser begått av publikum.

Utvalget legger til grunn at det var Vålerenga sine tilhengere som tente bengalske lys/bluss og som kastet bluss og gjenstander inn på banen. Klubben er dermed ansvarlig for overtredelsen som disse personene har begått.

For så vidt gjelder alvorligheten av det forhold man her står overfor, kan Utvalget i det vesentlige tiltre de synspunkter som er kommet frem i Påtalenemndas anmeldelse. Både allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier at forholdet må sanksjoneres. Utvalget er av den oppfattelse at handlingene utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment, og at det må reageres strengt mot slike overtredelser.

Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og således blant publikum. Dette innebærer at handlingen hadde et større skadepotensiale. I skjerpende retning legger Utvalget videre vekt på at bruken av pyroteknikk var av et relativt stort omfang.

Utvalget legger i skjerpende retning også vekt på at klubben flere ganger tidligere har blitt sanksjonert for lignende overtredelser. Etter sanksjonsreglementet bør sanksjonen skjerpes ved gjentakelse.

I formildende retning legger Utvalget vekt på klubbens håndtering av saken.

Med hjemmel i sanksjonsreglementet ilegges Vålerenga en bot på 80 000 kroner."

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.