Gå til sidens hovedinnhold

Vann og kloakk sinker trafikken

Arbeidene med nytt hovedledningsnett i Ekebergskråningen vil påvirke trafikken til over sommerferien.

RYEN/KVÆRNER: Nedenfor Shell-stasjonen i Ekebergskråningen har det i lengre tid pågått gravearbeider. Også lenger opp i skråningen mot Ryen og Ekeberg er det igangsatt arbeider i regi av Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

– Det er hovedledningsnettet for vann og avløp som oppgraderes, forklarer overingeniør Steinar Berg i Vann- og avløpsetaten.

Han opplyser at arbeidene vil pågå til over sommerferien.

– Det er varierende sluttid for de ulike prosjektene, men det er omfattende arbeider og det tar tid fordi det er viktig for oss at omgivelsene skal fungere samtidig som vi holder på, sier Berg.

Dette betyr blant annet at trafikken må kjøre på omgang enkelte steder, men samtidig kan man altså glede seg over at vann- og avløpssystemet i området både blir fornyet og forsterket.

Noen steder har det vært underkapasitet i vann- og avløpssystemet, og andre steder legges det nå egne rør for overvann og egne rør for kloakk.

FLERE SAKER FRA DITTOSLO:

På Ryen kan det gå tomt for bensin

Kvinne døde av skader etter busskollisjon

Bygger boliger, butikk og kafé nederst i Ekebergskråningen

Reklame

Opptil 65 prosent på verdens beste bokser