*Nettavisen* Nyheter.

Vanskelig å få sykehjemsplass i Bydel Ullern

Mange som søker Bydel Ullern om langtidsplass på sykehjem får avslag. Foto: Illustrasjonsfoto

Statistikk fra kommunen viser at mer enn hver femte søker får avslag på søknad om sykehjemsplass i Bydel Ullern.

ULLERN: Selv om bydelen ligger helt i toppen når det gjelder den prosentvise andelen av personer over 80 år, er det likevel vanskelig å få sykehjemsplass i Bydel Ullern.

Mer enn hver femte søknad til langtidsplass blir avslått av bydelen. Blant dem som søkte sykehjemsplass i fjor var det 89 stykker som fikk innvilget plass, mens 24 fikk avslag. Det vil si at 21 prosent fikk avslag på søknadene.

12 avslag omgjort

– Statistikken viser avslag ved førstegangsbehandling, hvor vi bruker de kriterier som ligger til grunn for en individuell vurdering. Av de 24 som fikk avslag er det 16 som har påklaget avgjørelsen. 10 av disse har fått omgjort vedtaket gjennom ny behandling i administrasjonen i bydelen eller de er blitt omgjort av lokal klagenemnd. To saker er gjort om av Fylkesmannen, sier avdelingssjef ved søknadsavdelingen i Bydel Ullern, Giske Edvardsen.

Les også: Kajalund i Bydel Ullern kåret til beste sykehjem

Ingen merknader

– Når såpass mange avslag blir gjort om, betyr ikke det at dere praktiserer kriteriene for strengt ved førstegangsbehandling?

– Det kan være mange grunner til ar avslag blir omgjort, blant annet at søkerens tilstand kan ha endret seg underveis. Jeg vil vise til at Statens helsetilsyn i 2011 gikk gjennom alle søknader og behandlingen av disse uten at bydelen fikk en eneste merknad. Av tre bydeler som ble systemrevidert var det bare Bydel Ullern som ikke fikk merknader, sier Edvardsen.

Bedre i andre bydeler

Det står langt bedre til i bydeler det er naturlig å sammenlikne med. Bydel Vestre Aker innvilget 152 søknader og avslo 18. Det vil si at cirka hver tiende søker fikk avslag på langtidsplass. I Bydel Nordre Aker fikk bare 9 av 158 søkere avslag. Best ut kommer Bydel St. Hanshaugen, som bare avslo to av 56 søknader.

– Det er vanskelig å si noe om årsaken til dette. Ved avslag er vi opptatt av å gi søkerne et fullverdig tilbud hjemme gjennom hjemmetjenestene eller et tilbud om omsorgsbolig med bemanning. Vi har utviklet en omsorgstrapp i bydelen, som vi mener i flere tilfeller gir et tilfredsstillende tilbud til søkere som får avslag, sier Edvardsen.

Anstrengt økonomi

– Bydel Ullern har i likhet med mange andre bydeler slitt med anstrengt økonomi de siste årene. Den forrige bydelsdirektøren sa i møte i bydelsutvalget at bydelen praktiserte kriteriene for å få sykehjemsplass så strengt som mulig. Har bydelens økonomi hatt noe å si for behandlingen av søknad om langtidsplass?

– Det er et vanskelig spørsmål. Økonomi kan være med å prege holdningen til det å innvilge en tjeneste. Vi fraviker likevel ikke kriteriene som ligger til grunn for våre avgjørelser. Hadde vi kunnet si ja til alt, hadde det ikke vært noe problem. Hvor omfattende en tjeneste til en bruker blir, har naturligvis med økonomiske rammer å gjøre. Det hadde for eksempel vært bedre med seks timer hjemmetjeneste enn tre timer om økonomien tillot det., sier Edvardsen.

– Tidligere eldrebyråder har påpekt at det er ulik praksis i bydelene i forhold til tildeling av sykehjemsplasser og andre tjenester og at dette kan skyldes ulike økonomiske forutsetninger.

– Nå har vi et godt samarbeid og nettverk bydelene imellom, hvor vi møtes jevnlig. Jeg oppfatter det slik at vi har lik tildelingspraksis, sier Edvardsen.

Les også: Sykehjemsetaten er lite troverdig

Korttidsplasser

Bare bydelene Bjerke og Stovner kommer dårligere ut enn Bydel Ullern når det gjelder avslag på langtidsplasser. Bydel Stovner innvilget bare 62 prosent av søknadene, hvor 48 personer får innvilget plass, mens 30 får avslag på langtidsplass. Til gjengjeld kompenserer bydelen med at den innvilger nesten 100 prosent av alle søknader om korttidsplass.

En slik kompensasjon finner man ikke i Bydel Ullern. Prosentvis er det denne bydelen som innvilger færrest korttidsplasser av samtlige bydeler. Nesten hver tiende søker får avslag på søknad om korttidsplass.

Les også: Ønsker gransking av sykehjemsetaten

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.