*Nettavisen* Nyheter.

Variert sakskart

Østensjø BU samles mandag for å diskutere en rekke saker. Arkivfoto: Øystein Dahl Johansen

Mandag 9. februar har bydelsutvalget i Bydel Østensjø årets første møte.

ØSTENSJØ: Denne møtekvelden starter som vanlig med publikums innspill i åpen halvtime. Bydelsdirektøren skal redegjøre muntlig for årsregnskapet for 2008 og informerer om nytt fra administrasjonen. Variasjonen i sakene denne kvelden er stor.

Barnehager

Status for barnehagedekningen per januar 2009 blir lagt fram.

Bydelspolitikerne skal også ta stilling til om man skal sette av barnehageplasser i områder med stor andel minoritetsspråklige barn. Byrådets intensjon er at alle barn kan norsk før de begynner på skolen og ser det som spesielt viktig å tilby språkopplæring til 4- og 5-åringene, som ikke er søkere til barnehageplass.

Bydelsdirektøren foreslår derfor at alle barn tilbys 4-årskonsultasjon før de er fylt 4,5 år. Det skal avsettes til sammen 20 halve barnehageplasser i barnehagene i områder med stor andel minoritetsspråklige barn.

Barn med språkstimuleringsbehov/manglende norskkunnskaper som er henvist fra helsestasjonene etter 4-årskonsultasjon, tilbys 50 % gratisplass frem til skolestart. Helsestasjonen skal samarbeide med migrasjonspedagog på Familiesenteret i forhold til barn som ikke søker barnehageplass, slik at de kan bli tilbudt andre tiltak, eventuelt tilbys ny kontroll på helsestasjonen.

Bydelsdirektøren gir også en orientering om omorganiseringen i hjemmetjenesten, som ble innført for litt over et halvt år siden. Til sammen viser omorganiseringen og tiltakene en forbedring og effektivisering av hjemmetjenesten. Tjenesten har fortsatt store utfordringer når det gjelder korttidsfravær og bruk av overtid, som igjen medfører store utgifter.

Det er ennå tidlig å evaluere alle tiltakene i denne saken, da de fleste kun har fungert i ca. et halvt år. Administrasjonen vil komme tilbake til en grundigere evaluering etter sommeren 2009, da tiltakene har fungert i ca. et år, står det i orienteringen.

Renhold

Organiseringen av renholdsfunksjonen i bydelen står også på sakskartet. I 2007 ba bydelspolitikerne om å få forelagt en sak om situasjonen, med tanke på om bydelen selv kan utføre det totale renholdet i bydelens lokaler.

En overføring av alle arealer som rengjøres av private leverandører vil medføre en reell kostnadsøkning for bydelen sammenliknet med dagens løsning uten at man kan forvente signifikante forbedringer av effektivitet og kvalitet. Man anser det som hensiktsmessig at renholdet av Oppsal Samfunnshus overføres til rengjøringssentralen for å få en bedre utnyttelse av sentralen administrative ressurser samt større fleksibilitet i ressursene, skriver bydelsdirektøren i saken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag