Gå til sidens hovedinnhold

Vedlikehold på prioritert liste

Bydelsutvalget på Søndre Nordstrand har tidligere bedt om å få en oversikt over vedlikeholdsoppgaver i barnehager. Nå får de en prioritert liste både for slike bygninger og SFO.

Søndre Nordstrand:Listen som administrasjonen nå legger frem for BU, og som lokalpolitikerne skal se på under sitt møte 19. april, inneholder arbeider for til sammen 830.000 kroner. Heri ligger 130.000 til erstatning for lekeapparater som er fjernet, men ikke erstattet. I tillegg kommer betydelige kostnader ved totalrenovering av Åstun og Nyjordet, og kostnader i Steinbråten og Lerdal barnehager kommer sammen med utbygging av disse.

Mye av arbeidene som skal gjøres, knytter seg til gulvbelegg og belysning. Dyrest blir det i Bertramjordet barnehage hvor det skal byttes kjøkken, utbedres gulv og skiftes skyvedører. Dette beløper seg til 115.000 kroner.

Når det gjelder SFO, har Mattilsynet pålagt utbedring av kjøkken ved tre avdelinger.

Bydelsdirektør Turid Glærum sier at det vil være mye feil og mangler i vedlikeholdsplanen på grunn av at det er vedlikeholdsetterslep fra tidligere år. De utbedringer som nå er ført opp, er i hovedsak rettet mot ulike forskriftskrav.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021