Gå til sidens hovedinnhold

Vedtok plan for Alnaelva

Bystyret har vedtatt en ny plan for gjenåpning av Alnavassdraget.

ALNABRU: Her understrekes betydningen av at miljøhensyn og utvikling av dalens blågrønne struktur overordnes andre hensyn i den videre utviklingen i og rundt Alnavassdraget. "Dette innebærer blant annet at miljøhensyn bør overordnes andre hensyn i framtidige reguleringsplaner", heter det i elveplanen. Sist onsdag ble elveplanen enstemmig vedtatt i Oslo bystyre.

Fagorganiserte ved Alnabruterminalen har tidligere levert deputasjon til planforslaget, men er i liten grad blitt hørt. I deputasjonen uttrykker de bekymring for at den nye elveplanen skal hindre utvikling av Alnabruterminalen.

Frykter for terminalen

De fagorganiserte peker på at det foreligger en rekke politiske vedtak om sikring av Alnabruterminalen som multimodalt transportknutepunkt for Norge og Oslo-regionen.

De mener videre at planutredningen hører hjemme i en helhetlig behandling av reguleringsplanene for området. Det bes også om økt tempo i reguleringsarbeidet for Alnabru, da dette har tatt for lang tid.

Forsinkede prosjekter

Faktisk er fem av åtte prosjekter som har med elveåpningen å gjøre forsinket i forhold til framdriftsplanen. Den nye elveplanen legger nå opp til en framdrift som medfører at kommunedelplanen for Alna Miljøpark får sin politiske behandling i løpet av 2009.

Reaksjonene på elveplanen var først sterke, men disse har i ettertid roet seg ned.

Vi synes det er en noe underlig prosedyre å vedta en slik plan samtidig med det pågående reguleringsarbeidet. Men vi ser på dette som et prinsippvedtak. Det er så generelt at det ikke vil legge spesifikke føringer for reguleringsarbeidet, spår sekretær for Alnabru og Nyland næringsforening Ola Bettum.

Ønsker opprydding

Elveplanen støtter seg på programområde 2 i Groruddalssatsingen, hvor det heter at "mest mulig av Alnaelva og sidebekker skal åpnes fra marka til fjorden". Trasevalget ligger foreløpig på vent.

Elveplanen legger opp til tiltak for å bedre vannkvaliteten i Alnaelva. Blant annet ønsker man intensivering i arbeidet med opprydding av grovavfall og lokalisering av utslipp.

Andre tiltak vil være å bedre adkomst og skilting til elva. Befolkningens interesse for elva skal styrkes gjennom veiledning til kulturhistoriske steder langs elva. Spesielt skoleklasser må få denne historien tilgjengelig.

Reklame

Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene