Gå til sidens hovedinnhold

Vegvesenet: Venter ikke lenger nå

Statens vegvesen ville bygge forestående gang- og sykkelvei i samarbeid med Nydalen-undergang. Men nå venter vi ikke lenger på Fri Eiendom/Nydalen Bolig, sier Øystein Tandberg.

NYDALEN: Statens vegvesen tilbød seg å bygge den forestående gang- og sykkelveien fra Nydalsbrua til Storokrysset parallelt med jernbanen i samarbeid med utbygger av den planlagte undergangen fra Gunnar Schjelderups vei og under jernbanen, forteller senioringeniør i Vegvesenet, Øystein Tandberg.

Hvis vår entreprenør hadde bygget begge disse to prosjektene, ville det etter vår mening blitt både kostnadsbesparende og mer praktisk for begge parter,
sier han.

Ville vært fornuftig

I vår reguleringsplan tilpasset vi i tillegg også gang- og sykkel- traseen til undergangen slik at man lett skulle kunne bevege seg fra undergangen og opp til den nye gang- og sykkelveien og bussholdeplassen på Ring 3. Men etter gjentatte forsøk på å få med undergang-utbygger Fri Eiendom/Nydalen Bolig, har vi nå besluttet å bygge gang- og sykkeltraseen uten å ta hensyn til en fremtidig undergang, sier Tandberg.

Så får heller Fri Eiendom/Nydalen Bolig bygge sin undergang i ettertid. Noe som også vil bety at FRI-eiendom eventuelt må benytte gang- og sykkelveien som anleggsområde. Videre ville det jo vært fornuftig å samkjøre byggingen, slik at Gjøvikbanen ikke må stenges mer enn høyst nødvendig på grunn av anleggsarbeidene, legger Tandberg til.

Gang- og sykkelvei i 2010

Reguleringsplanen for gang- og sykkeltraseen fra Nydalsbrua til Storo, som er en del av det planlagte sykkelveinettet for hele Oslo, skal ifølge Tandberg settes ut i livet til sommeren, og skal etter planen stå ferdig sommeren 2010.

Det vil også bli kollektivfelt der fortauet går langs Ring 3 i dag. Samtidig vil vegvesenets entreprenør bygge en ny plattform/stasjon på Nydalen togstasjon for Jernbaneverket. Stasjonen skal knyttes til gang- og sykkelveien.

Godt tilbud

Vi ser at FRI Eiendom/Nydalen Bolig uttaler til Nordre Aker Budstikke at undergangen vil bli for bratt til at den vil tilfredsstille universell utforming. Vår kommentar til det er at den likevel vil bli et godt tilbud for de fleste brukergrupper. Ikke minst er undergangen nødvendig for å unngå ulovlige krysninger av Gjøvikbanen, og viktig for gående som skal krysse Ring 3 i dette området, sier Tandberg.

Også særlig med tanke på skoleelever til og fra Grefsen og Nydalen. I det utkastet vi har sett er det jo også planlagt en trapp som kommer rett opp fra undergangen ved eksisterende gangbru over Ring 3.

Reklame

Cyber Monday: Milrab har fylt på med nye salgsvarer