Velforeninger på kurs

Velforeninger og politikere møtes i kveld. Lobbying står på agendaen, sier Eivind Bødtker, leder av KUV.

Oslo: I kveld arrangerer Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo (KUV) seminar om trafikk og samferdsel i Rådhusets bystyresal. Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel er medarrangør.
- Det er uten tvil en stor avstand mellom vellenes lokale engasjement og politikernes vide tankerekker. Dette seminaret skal blant annet ha fokus på hvordan velforeningene bedre kan nå politikerne med sine budskap en kursing i lobbyvirksomhet, sier KUV-leder Eivind Bødtker.

Oslopakke og politikk

Fraksjonsleder for byutvikling, Stian Berger Røsland (H), medlem av samferdsels- og miljøkomiteen Khalid Mahmood (Ap) , og leder av byutviklingskomiteen Ola Elvestuen (V), skal delta med respektive innlegg; blant annet om Oslopakke 3, politiske konsekvenser og løsninger for indre by.
Velforeningene på talerstolen
Men velforeningene skal også få si sitt. I høst skrev Nordre Aker Budstikke om Blindern Vel. Vellet har lenge kjempet for en fartsreduksjon fra 50 km/t til 40 km/t i hele Sognsveien ikke bare nord for John Colletts plass. Nå griper vellet sjansen, og Knut Audun Sørensen legger frem beboernes budskap i Rådhuset i kveld.
- Trusselbildet gjelder barn og voksne i hele området ikke bare de som bor langs selve Sognsveien. Også Bydelsutvalget støtter vårt krav om fartsreduksjon, sier Sørensen.

Mer faktafokus

Sørensen forteller at Blindern Vel i utgangspunktet føler at politikere, samferdselsetat og politi så langt har vært tilgjengelige i vellets sak, men understreker at seminaret er en flott mulighet til å få mer oppmerksomhet rundt trafikkfarlige lokalmiljøer.
- Vårt hovedbudskap til politikerne blir mer tyngde på fakta og mindre på "skjønn". Ulykker er et resultat av trafikkmengde, hastighet og veiforhold. Statistikken viser at sammen med støy og miljøutslipp, skjer det flest ulykker der det er mest trafikk. Ulykkestallene fra strekningen Ullevål sykehus og opp til John Colletts plass - som er et boligområde med skole, barnhage og mange myke trafikanter - er høye. Og slike faktatall må være veiviseren for politikerne og samferdselsetaten på hvor løsninger skal bli prioritert, sier Sørensen.

- Skilt hjelper

Blindern Vel tror enkle tiltak som skilting kan hjelpe.
- Humper og fotobokser er nok det mest effektive for å få folk til å følge fartsgrensen. Likevel tror vi også at skilting som er et mer rimelig tiltak - hjelper, og er uenig med argumentasjonen om at bilistene uansett kjører etter forholdene. Slike påstander undergraver jo hele skiltpolitikken, sier en taleklar Sørensen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.