«Venstre har høye mål for fremtidens Nordre Aker»

Nordre Aker Venstres May-Brith Døssland og Erik Borge Skei, sammen med Oslo Venstres Ola Elvestuen.

Nordre Aker Venstres May-Brith Døssland og Erik Borge Skei, sammen med Oslo Venstres Ola Elvestuen. Foto: FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Venstre har konkrete mål i bydelen: Sterke nærmiljø er avgjørende for å skape en god bydel, derfor vil partiet blant annet bygge flerbrukshaller som her opå Korsvollbanen, skriver Erik B. Skei. Foto: ARKIVFOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Erik Borge Skei 1. kandidat Nordre Aker Venstre

Oslo Venstre går inn i neste fireårsperiode med klare ambisjoner om hva vi skal få til for byen. For Nordre Aker er målene høye, og de er konkrete.

Del på Facebook

Kunnskapsbydelen. Nordre Aker har utdanningsinstitusjoner som UiO, Idrettshøyskolen og BI, samt kunnskapsbedrifter i Nydalen og Forskningsparken. Etter Venstres initiativ foreslås nå også en 8-13-skole samlokalisert og i samarbeid med universitetet, dvs. vest i bydelen. Vi vil stemme for et slikt konsept – og tror det kan tilføre Nordre Aker som «kunnskapsbydel» noe ekstra.

Det helt grunnleggende er likevel kvalitet i vanlige barnehager og skoler. Virkemiddelet er først og fremst å satse på førskolelæreren, læreren og rektor. Stikkord er utdanning, etterutdanning og avbyråkratisering. Læring skal være fokus i skolen gjennom økt satsing både på basisfag og estetiske fag. Kvalitetsheving er et langsiktig arbeid, men ingenting kaster av seg mer enn å investere i barndom og oppvekst.

Samtidig må vi bygge nye skoler slik at barna kan gå på skole der de bor – i første omgang ved å flytte Berg vgs. og omgjøre bygningene til barneskole, bygge en ny barneskole i Nydalen og en hall i Ullevålsalleen som kan avhjelpe situasjonen for Ullevål skole.

Gode lokalsamfunn. Venstre vil støtte opp under lokalsamfunnene – ikke minst omkring skolene i bydelen – og det flotte arbeidet som legges ned frivillig i idrettslag, kor, korps, orkestre, vel og andre foreninger. Sterke nærmiljø er avgjørende for å skape en god bydel. Vi vil gradvis oppgradere lekeplasser, gater og torg – og ta vare på byens grønne lunger. Konkret vil vi blant annet bygge nye flerbrukshaller på Korsvoll og Grefsen, sandvolleyballbane på Kringsjå, kunstisbane ved Skeidbanen, utvikle Linderudkollen til et mer moderne skianlegg, samt helårsløype fra Grinda til Sognsvann. Det er slike saker vi skal jobbe for slik at vi får et enda bedre Nordre Aker.

Slike små grep er kjernen i god lokalpolitikk og kan utgjøre en forskjell. Likevel skal vi også ta noen store grep. Nordre Aker Venstre har forankret mange av våre mål i bystyreprogrammet, altså som Oslo Venstres politikk. Derfor er det ikke bare ord når vi går inn for et nytt svømmeanlegg i bydelen – selv om vi foreløpig er eneste parti på bystyrenivå. Hele Venstre vil kjempe for en kulturstasjon ved den nye barneskolen som nå planlegges i Nydalen, et lokalbibliotek tilknyttet nye Nydalen vgs. og et nytt Nydalskryss.

Og det er ikke unaturlig å ha ambisjoner. Bydelen kunne med 47.433 innbyggere ved årsskiftet vært Norges 13. største by – og veksten er høy.

Kollektivgarantist. Befolkningen i Oslo og Akershus øker med 350-400.000 frem til 2030. Derfor må en større del av transporten foregå med trikk, buss, T-bane, tog og sykkel. Et Venstre med politisk innflytelse vil bidra til at kollektivtilbudet i byen blir stadig bedre – kombinert med nødvendige jernbane- og T-baneinvesteringer på byens innfartsveier. Når Venstre samtidig vil fornye trikkeparken med nye, stillegående trikker, sikre hyppigere avganger og lave priser på kollektivtrafikk, kan dette bety noe også i Nordre Aker. Det samme gjelder en systematisk oppgradering av sykkelveinettet. Dette er ikke vidløftige overbud, men ansvarlig fremsynthet.

Fornuftige budsjett. Videre vil et Venstre med innflytelse, innenfor en ansvarlig ramme, øke bydelenes budsjett – slik vi har gjort hvert år ved forlik i bystyret. Det kan bidra til en bedre eldreomsorg – og et bedre tilbud til de som trenger det mest. Vi er ikke opptatt av om tilbudet er offentlig eller privat, men av kvaliteten på det tilbudet som gis.

Utgjør en forskjell. Høstens valg står nå om hvem skal styre Oslo de neste fire årene. Vi er ikke i tvil om at et borgerlig byråd er best for byen. Og vi er like klare på at Venstre må ha en hånd på rattet. Noen vil innvende at Venstre er et lite parti. Men med 8.9 % av stemmene ved forrige kommunevalg er vi stolte over hva partiet har fått til i inneværende periode. Ambisjonene er ikke mindre denne gang.

Erik Borge Skei
1. kandidat Nordre Aker Venstre

Les mer om valget i Nordre Aker her!

Les mer om valget i Oslo her!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.