Gå til sidens hovedinnhold

Venstre inkluderer også SV

Ullern Avis Akersposten skal ha ros for fin dekking av konstitueringen i Ullern Bydelsutvalg (BU) den 7.11.
Men vinklingen i reportasjen kan virke noe misvisende hva angår innhold og overskrift.
Venstre har ikke skviset ut SV, tvert i mot. Venstre som Høyre, har ønsket at alle partier skal være representert i komiteer og utvalg, så lenge velgernes stemmegiving blir respektert i rimelig grad.
SV hadde med sine stemmer i Ullern egentlig bare "krav" på en komiteplass. Likevel har Venstre vært helt klare på at SV skulle sitte i alle tre BU komiteer Samferdsel og byplan, Kultur og oppvekst og Helse og sosial. Dette har vært tradisjon i Ullern BU.
Når det kommer til Arbeids Utvalget (AU) for BU, er det her kun fem plasser. Her støttet Venstre Høyres forslag om at SV skulle ha forslags- og talerett , men ikke stemmerett i AU.
På det journalisten skriver, kan det virke som SV også burde hatt stemmerett i AU.
Men SV fikk 7% av stemmene i Ullern Bydel og med en fast plass i AU ville SV fått like stor makt som Høyre som fikk 47% av stemmene ved valget.
Venstre mener at det ville blitt helt feil overfor velgerne om Høyre og Venstre frivillig skulle gitt flertallet i AU til FrP, AP og SV.
En slik mindretallskonstellasjon som altså stemte sammen i Bus første møte denne perioden, kunne ha dreid AU i en helt annen retning enn den borgerne har ønsket gjennom sine stemmer.
Liv Wiborg Karlsen
Gruppeleder for Venstre i Ullern BU

Reklame

Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene