Gå til sidens hovedinnhold

Venstre må følge med og tenke selv

"Tenk sjøl," heter det. Det gjør KrF om deponiet ved Malmøykalven. Vi stoler ikke blindt på aksjonister, slik Venstres Martin Kirkengen skriver i Nordstrand Blad 30. august. Men V ser ut til å stole blindt på fagfolk.

Det som uroer meg mest i saken, er infoen fra ekspertene i Oslo Havn (OH), Statens Forurensningstilsyn (SFT), Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA). Den henger ikke sammen. Når disse ekspertene så begynner å pukke på sin ekspertise, skal man stille kritiske spørsmål, ellers får vi et ekspertvelde. Bystyret fikk først høre at det ikke var strøm i deponiet. Siden oppgav OH strømmen til 2 3 cm per sekund. Det er 1,7 km i døgnet. "Strømmen skifter stadig retning så slammet holder seg innenfor deponiet," sa en NGI-ekspert. Jeg ba byråden om dokumentasjon på en sirkellignende vannstrøm i deponiet. Svaret kom etter ca fire måneder uten dokumentasjon.

På et møte i SFT 16. mai i år sa en NIVA-ekspert at 5 10 prosent av slammet ikke blir liggende der det er pumpet ned. Ut fra nedpumpet mengde kan da 10 20 000 m3 ha spredt seg. OHs miljøregnskap sier det er 17 gr PCB i 10 40 m3 slam. Tar vi ekspertene på alvor, kan 17 34 kg PCB være på avveie. Det er langt fra 17 gr som det snakkes om. Det er ikke lov her i landet å grave opp forurenset masse på land og dumpe i sjøen. Men det er lov å grave opp forurenset masse i sjøen og dumpe ned igjen. Havforskningsinstituttet har i to uttalelser om deponiet pekt på inkonsekvensen. De har sagt at det ikke er forskjell på om massene stammer fra land eller vann så lenge de er forurenset.

Jeg har mange flere eksempler. Fyllmassene fra utgravingen av senketunellen skulle brukes til tildekning. Men massene var ikke rene, og store deler er ikke brukt. Det finnes alternativer til deponiet. Bystyret kunne ha stemt for landdeponering. Men det er ikke lurt å fremme et forslag som ikke får flertall. Da kan man ikke fremme det igjen i samme periode. Norsk Avfallshåndtering i Holmestrand kan fortsatt ta imot. En annen metode er å binde miljøgiftene i spesialsement og så bygge kaier, strandpromenader, fundamenter til bygg osv. Dette gjøres i utlandet med godt resultat, for eksempel i Helsinki og Stockholm. Hammerfest har nettopp gjort det. Bærum står for tur.

Venstre har ikke nok kunnskap om deponiet. De har ikke fulgt med. Her er V og SV langt fra miljøparti.

Aud Kvalbein

medlem av bystyret og KrFs førstekandidat til valget

Reklame

NÅ: Gjør julegavekupp hos to friluftsgiganter