Venstre svikter miljøet

Oslo Ap og Oslo Venstre er ferdige med nominasjonen. For oss som bor i Ullern og Vestre Aker bydeler er partienes vilje til å satse på miljø i våre bydeler av største betydning.

Høyre og Frp byrådet har arbeidet i flere år for å flytte USAs ambassade inn i et viktig friluftsområde, Husebyskogen. Oslo Ap har fattet enstemmig årsmøtevedtak om å gå i mot å legge ambassaden til Husebyskogen.

I Oslo Ap opplevde vi en utbryter, Tom Pape, ikke ville innordne seg vår demokratiske prosess. Han ble heller ikke renominert. I Venstre derimot, blir utbryteren Ane Willumsen ikke bare renominert, men til og med satt på sikker plass (forhåndskumulert). Dette illustrerer forskjellen på Ap og Venstre: I Ap er vi også uenige om saker fra tid til annen. Det skjer i alle partier. Men vi tar en diskusjon, har en ryddig saksbehandling, fatter vedtak, og så arbeider vi for dette. Selvfølgelig kan det finnes saker også i vårt parti som er så viktige at tillitsvalgte velger å forhåndsreservere seg av samvittighetsgrunner. Men å gå i mot fattede vedtak, som skjer etter en ordentlig prosess, uten å si fra på forhånd har vi ingen tradisjon for. Velgerne skal kunne stole på våre vedtak og programmer. Men slik er det tydeligvis ikke i Venstre. Oslo Venstre ikke bare aksepterer, men til og med premierer og belønner, personer som faller miljøsaken i ryggen. Vi trodde Venstre var et miljøparti. Vi hadde felles syn på at ambassaden ikke skulle ligge i Husebyskogen. Hva Venstre gjør nå, er helt uklart. I Oslo Ap kjemper vi videre og gir aksjon "Vern Husebyskogen" fortsatt full støtte. Oslo Ap er ferdige med nominasjonen. Bystyremedlem Janne Svegården fra Ullern ble renominert, og nå også forhåndskumulert. Hun står på Oslo Aps program, og stemte selvsagt i mot vedtaket i bystyret om å legge ambassaden til Husebyskogen. I tillegg har vi fått inn flere dyktige kandidater på listen, blant annet leder av Ullern Bydelsutvalg, Jens Chr. Myhre, og Yasmin Mujahid og Julie Lødrup begge fra Vestre Aker. Aller våre kandidater vil arbeide videre for å bevare grønne lunger i Oslo, og si fortsatt nei til ambassade i Husebyskogen.

Skuffede Venstre velgere, som opplever at Venstre nå svikter miljøet, behøver ikke bli sofavelgere. De er velkomne til å stemme på Oslo Ap ved kommende kommunevalg. Hos oss blir ryddige politikere renominert og gitt fornyet tillit. En stemme til Ap i Oslo, er dessuten en garantert stemme i mot Høyre/Frp byrådet som dessverre styrer Oslo med Venstres og KrFs støtte.

Helga Strømme
Leder Ullern Ap
Anne Margrete Fjermeros
Nestleder Vestre Aker Ap

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.