*Nettavisen* Nyheter.

Venter på tegninger

Erlend Jonassen (SV) t.v., Rune Eriksen (Ap), Torill E. Hansen (Ap) skjult bak Eriksen, tilhører og varamedlem Eirik Halmøy (H), Tore Rønning (Ap), Kari Ovesen Haugland (V), Anne-Helen Hjelmerud (FrP), komitéleder Arild Andersson (H) med ryggen til og skjult bak ham komitésekretær Vegard Jensen.

Bydel Søndre Nordstrand vil ikke si hvilken plassering de ønsker for biobrenselanlegg på Klemetsrud før de får se mer detaljerte planer.

HOLMLIA/KLEMETSRUD: Det er Hafslund Fjernvarme som ønsker å bygge et biobrenselanlegg på Klemetsrud, i nær tilknytning til forbrenningsanlegget og det tilhørende fjernvarmenettet.

Et biobrenselanlegg skal produsere såkalt klimanøytral fjernvarme og strøm, og er med på å oppfylle Oslos svært ambisiøse klimamål, der det å bytte ut en rekke forurensende oljefyrer over hele byen, med en stor og rentbrennende ovn på Klemetsrud er en av måtene å nå målet på.

Flere alternativer

Hafslund Fjernvarme presenterte i 2007 ideen om å plassere biobrenselanlegget på nordsiden av Klemetsrudanlegget, like ved Lofsrud gård. En eventuell plassering her har forsinket reisingen av et etterlengtet ridehus i årevis.

Byantikvaren og Plan- og Bygningsetaten på sin side ønsker ridehallen plassert slik at den kommer i veien for Hafslunds planer for biobrenselanlegg ved gården, og hele ridehallsaken er nå i stå.

Nordalternativet fikk nei i både bystyrets byutviklingskomité og i bydelsutvalget på Søndre Nordstrand. Nå har Hafslund kommet med to nye forslag til hvor anlegget kan plasseres sør for anlegget, mer i retning E6 og Bjørndal. A-alternativet er der hvor bussparkeringen og den røde brakkeriggen ved Klemetsrudanlegget ligger i dag. B-Alternativet er på kollen som skiller anlegget fra Bjørndal.

Ikke nord

I en høringsuttalelse fra Energigjenvinningsetaten, som driver selve forbrenningsanlegget, heter det at de foretrekker løsningen med å legge det store biokraftverket der hvor bussparkeringen i dag ligger.

EGE går ikke inn for alternativet ved Lofsrud gård, fordi det kommer i veien for etatens egen aktivitet. EGE mener at en plassering på kollen vil bli for dominerende i landskapet, og vil være til hinder for «et felles arkitektonisk uttrykk» for de to anleggene.

Så tydelige ønsket ikke teknisk komité i Bydel Søndre Nordstrand å være da de uttalte seg på vegne av bydelsutvalget om alternative plasseringer av biokraftverket. Bydelsutvalget har som nevnt gått kraftig imot nordalternativet, og dette holdt komiteen fast ved.

Fikk ikke støtte

Komitéleder Arild Andersson (H) fikk ikke med seg resten av komiteen på å støtte A-alternativet (bussplassen).

Jeg vet ikke om det er noen fordel at vi velger mellom de to syd-alternativene nå, sa SVs Erlend Jonassen.

Det er dumt å binde seg til A- eller B- alternativet før vi har en sak med mer kjøtt på beina. Vi vet jo lite om hvordan dette vil virke inn i terrenget, sa Kari Ovesen Haugland (V).

Det var enighet i komiteen om at man ønsket seg tegninger av anlegget før man tok stilling til hvilket av de to man eventuelt ønsker reist. Komiteen ønsker også at utslipp fra anlegget og tilkjøringen av trevirke tas med i «den miljømessige betraktningen av anlegget».

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.