*Nettavisen* Nyheter.

Verbalvedtak skaper uenighet

Lokalpolitikerne og administrasjon i Bydel Nordstrand misforstod hverandre i vedtaket om eldresentrene før jul.

NORDSTRAND:Bydelsutvalgets forslag gikk ut på at hvert av de tre private eldresentrene skulle få dekket husleien i tillegg til en bevilgning på 800.000 kroner (to stillinger). I tillegg skulle 200.000 kroner til tilbringertjeneste deles mellom de tre.
Verbalvedtaket ble enstemmig vedtatt i den gode tro at kommunale Krystallen seniorsenter i bydelsdirektørens forslag allerede var bevilget nok penger. Loven sier at private og kommunale seniorsentre skal sidestilles økonomisk.

Fikk for mye

Derfor kom det som en overraskelse da BU-leder Ulf Stigen oppdaget at Krystallen har fått 580.000 kroner for lite å rutte med i 2006. Samtidig ville ikke Bekkelaget seniorsenter undertegne sin driftsavtale fordi det ikke skulle få dekket husleie lenger enn ut mars måned.
Og ikke nok med det. Administrasjonen hadde forstått det dithen at hvert av de tre private sentrene skal få 200.000 kroner hver til tilbringertjeneste, altså en merkostnad på 400.000 kroner i forhold til BUs forslag. Driftsavtalen med Nordstrand eldresenter og Ekeberg Simensbråten eldresenter er allerede undertegnet med dette beløpet innbakt.

Dekker husleie

Det var derfor litt av et sammensurium bydelens arbeidsutvalg sammen med administrasjonens representanter skulle finne ut av mandag kveld. Frp vil komme med et konkret forslag til Bydelsutvalget om å øke bevilgningen til Krystallen seniorsenter. Avdelingssjef Bente Aldrin kunne også love at Bekkelaget seniorsenter skal få dekket sin husleie, når man bare er kjent med hvor høy den blir. Bjørn Hegna, formann i Foreningen Bekkelaget seniorsenter, satt ringside under møtet. På bakgrunnen av avklaringen, opplyser han at de nå vil undertegne driftsavtalen inneholdende en bemerkning om at husleien for de resterende ni måneder dekkes når dennes størrelse er fastsatt.

Reservesum

Et lite håp om at de ovennevnte 400.000 kroner kunne brukes til å dekke "hull", ble det altså ikke noe av, ei heller gav avdelingssjef for økonomi, Nina Høilund, politikerne noen som helst grunn til optimisme når det gjelder å ta av bydelens "reservesum". Det er allerede sprekk i budsjettet i forhold til sykehjemsplasser. Her er det ikke mye rom å gå på. Når dere fremmer et forslag, må dere ha inndekning. Vi må se på hele denne saken, men vi rekker det neppe før til BU-møtet 30.mars, informerte Høilund samtidig som hun poengterte at bydelsdirektøren ikke har feiltolket vedtaket.
Her har det vært en misforståelse begge veier. Uansett hvor feilen ligger må den rettes opp, slik at det ikke utvikler seg forakt i forhold til politikere og kommune, sier Erik Telnes (SV), nestleder i BU.
Administrasjonen kan ikke tilpasse budsjettet til sin virkelighet om det ikke stemmer med verbalvedtaket. Bydelsutvalget må be administrasjonen bringe budsjettet i samsvar med dette. Om det ikke er mulig, må BU gjøre om vedtaket sitt. Vi må ha et vedtak det er dekning for og som er levelig for alle parter, legger han til.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag