*Nettavisen* Nyheter.

Vern av grønne lunger

Eikabergtinget holdt forrige uke sitt årsmøte. Her kommer et lite referat.

EKEBERG: Årsberetningen var fyldig og vitnet om stor aktivitet, forteller Eikabergtingets leder, Reidar Rasch.

Eikabergtinget har nå 104 medlemmer, derav noen foreninger som har tilsluttet seg kollektivt.

Styret består av leder Reidar Rasch, nestleder Jens Treider, kasserer Rolf Asbjørnsen, styremedlem Ann-Lise Krogstie og Svein Prestvik som ny i styret etter Inger Smith Halvorsen som ga seg etter å ha vært med fra starten. Gunnar Pedersen er fortsatt varamedlem og styrets solide ankermann.

Erfaren kåsør

På det åpne møtet etter årsmøtet var frammøtet økt, og tilhøreren fikk en inspirerende aften i selskap med Margrethe Geelmuyden fra Aksjon Vern Husebyskogen og Vern grønne lunger. Geelmuyden øste av sin erfaring omkring kampen for å bevare Husebyskogen mot ambassadebygging og det kontinuerlige arbeidet med å bevare byens mange grønne lunger mot nedbygging og asfaltering.

Små områder, store hager, grønne løkker, skolehager, kolonihager, frodige parker alt er helsebringende for menneskene, nødvendige for trivsel, viktige for rekreasjon og faktisk helsebringende etter sykdommer og operasjoner. Mange undersøkelser bekrefter dette og nasjonale helsemyndigheter verdsetter de forebyggende verdier av grønne nærområder for oss alle, påpeker Eikbergting-lederen og legger til:

Men - de grønne lungene er under kontinuerlige og massive angrep fra store organisasjoner, sterke pengeinteresser og gode formål som barnehager, sykehjem og skoler. Alle er enige om viktigheten av å bevare det grønne, sier de, men pengesterke entreprenører og utbyggere prøver seg med omregulering av allerede regulerte områder til friluftsformål, og med forslag om utbygging av "ledige" grøntområder.

Grønt i nærheten

Det offentlige skal forvalte og passe på for oss alle, men i det daglige gir de altfor ofte etter for grådige omregulere, og det offentlige er aller verst til å jafse til seg biter av grønne områder - når det "haster" med gode tiltak. Barnehageutbyggingen er et aktuelt eksempel. Og hele tiden taper det grønne, fremholder Rasch og legger til:

Det er flere undersøkelser som viser at grønne områder i nærmiljøet blir langt hyppigere benyttet enn dem som ligger lengre unna. At Nord- og Østmarka ligger der, er til liten nytte i det daglige for byfolk flest. Grønne områder for alle i rimelig gangavstand, også med barnevogn og rullator, er det bymennesker trenger for et godt liv. Inntil det kommer lover som beskytter, og politikere som tenker forebyggende helse og livskvalitet for sine velgere, er det naboaksjoner som må stå på, protestere og engasjere seg, er oppfordringen fra Reidar Rasch.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.